Kvaliteta      Okoliš      Hrana    Informacije     OHSAS      Home  
           

  


SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM (QEMS) Seminar ISO 9000

SEMINARI


 

SGS Akademija - pdf brošura

SGS Adriatica - Plan seminara za 2017. godinu (pdf)

Kontakt: Tel: +385 (1) 6288 634,  edukacija@sgs.com ; dorian.radmilovic@sgs.com


 

 

 

Najava seminara za 2017.

19.-20.01.2017.
ISO 9001:2015 - PROCESNI PRISTUP I INDIKATORI PERFORMANSI Zagreb 2.450,00 kn + pdv
23.-24.01.2017.
ISO 9001:2015 – OKRUŽENJE ZA PROVEDBU PROCESA – SOCIJALNI I PSIHOLOŠKI FAKTORI Zagreb 2.450,00 kn + pdv
23.-24.01.2017. ISO 9001:2015 – UPRAVLJANJE PROJEKTIRANJEM I RAZVOJEM Zagreb 2.450,00 kn + pdv
23.-24.01.2017. ISO 9001:2015 – TRANZICIJA U PRAKSI Zagreb 2.450,00 kn + pdv
25.-27.01.2017. ISO 9001:2015 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE Zagreb 3.250,00 kn + pdv
06.-07.02.2017. ISO 9001:2015 UPGRADE TEČAJ ZA AUDITORE Zagreb 2.190,00 kn + pdv
06.-07.02.2017. IRCA ISO 9001:2015 TRANSITION TEČAJ Zagreb 2.490,00 kn + pdv
08.-09.02.2017. ISO 9001:2015 - KONTEKST ORGANIZACIJE I VOĐENJE Zagreb 2.450,00 kn + pdv
10.02.2017. ISO 9001:2015 - UVOD U NORMU I PLAN TRANZICIJE Zagreb 1.190,00 kn + pdv
13.-14.02.2017. ISO 9001:2015 – TRANZICIJA U PRAKSI Split 2.450,00 kn + pdv
13.-14.02.2017. ISO 9001:2015 – VOĐENJEM DO MOTIVACIJE Zagreb 2.450,00 kn + pdv
13.-14.02.2017. ISO 9001:2015 – UPRAVLJANJE PROJEKTIRANJEM I RAZVOJEM Zagreb 2.450,00 kn + pdv
14.-17.02.2017. ISO 9001:2015 I 14001:2015 - INTEGRIRANI TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE Zagreb 4.950,00 kn + pdv
20.-24.02.2017. IRCA ISO 9001:2015 TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE Opatija 6.300,00 kn + pdv
27.-28.02.2017. ISO 9001:2015 – TRANZICIJA U PRAKSI Opatija 2.450,00 kn + pdv
27.-28.02.2017. ISO 9001:2015 – METODOLOGIJE IDENTIFIKACIJE I OBRADE PRILIKA U PRAKSI Opatija 2.450,00 kn + pdv
01.-03.03.2017. ISO 9001:2015 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE Zagreb 3.250,00 kn + pdv
06.-07.03.2017. ISO 9001:2015 - PROCESNI PRISTUP I INDIKATORI PERFORMANSI Zagreb 2.450,00 kn + pdv
08.-10.03.2017. ISO 9001:2015 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE Opatija 3.250,00 kn + pdv
13.-14.03.2017. ISO 9001:2015 – UPRAVLJANJE RIZICIMA I PRILIKAMA Zagreb 2.450,00 kn + pdv
15.-16.03.2017. ISO 9001:2015 – METODOLOGIJE IDENTIFIKACIJE I OBRADE PRILIKA U PRAKSI Opatija 2.450,00 kn + pdv
15.-16.03.2017. ISO 9001:2015 – PROCESNI PRISTUP – METODE OPTIMIZACIJE PROCESA Zagreb 2.450,00 kn + pdv
17.03.2017. ISO 9001:2015 - UVOD U NORMU I PLAN TRANZICIJE Zagreb 1.190,00 kn + pdv
20.-21.03.2017. ISO 9001:2015 – VOĐENJEM DO MOTIVACIJE Opatija 2.450,00 kn + pdv
20.-21.03.2017. ISO 9001:2015 – OKRUŽENJE ZA PROVEDBU PROCESA – SOCIJALNI I PSIHOLOŠKI FAKTORI Zagreb 2.450,00 kn + pdv
23.-24.03.2017. ISO 9001:2015 – METODOLOGIJE IDENTIFIKACIJE I OBRADE PRILIKA U PRAKSI Split 2.450,00 kn + pdv

Plan tečajeva za 2017. - pdf

Informacije i prijave:
BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Vrbik 8a, 10000 Zagreb
TEL/FAX: 00385-1-652 -9-398 / 00385-1-653-9-481
Kontakt osoba: ANA MAJKIĆ ana.majkic@hr.bureauveritas.com
www.bureauveritas.hr


 


DNV katalog seminara 2017. (pdf)

Seminar za Vodeće auditore ISO 9001:2015 Vrijeme i mjesto održavanja: 06.-10.02. Zagreb
Radionica: Prilagodba na normu ISO 9001:2015* Vrijeme i mjesto održavanja: 16.02. Zagreb
Tranzicija na normu ISO 9001:2015 Vrijeme i mjesto održavanja: 20.02. Zagreb
Radionica: Upravljanje nesukladnostima i korektivnim radnjama Vrijeme i mjesto održavanja: 20.02. Zagreb
Seminar za Interne auditore ISO 9001:2015 Vrijeme i mjesto održavanja: 22.-23.02. Zagreb
Tranzicija na normu ISO 9001:2015 Vrijeme i mjesto održavanja:12.04. Split/Zagreb
Seminar za Interne auditore ISO 9001:2015 Vrijeme i mjesto održavanja: 13.-14.4. Split/Zagreb
Radionica: Prilagodba na normu ISO 9001:2015* Vrijeme i mjesto održavanja: 21.04. Zagreb
Seminar za Vodeće auditore ISO 9001:2015 Vrijeme i mjesto održavanja: 24.-28.04. Zagreb
Seminar za Interne auditore ISO 9001:2015 Vrijeme i mjesto održavanja: 25.-26.04. Zagreb
Upravljanje rizicima Vrijeme i mjesto održavanja: 27.-28.04. Zagreb
Radionica: Upravljanje nesukladnostima i korektivnim radnjama Vrijeme i mjesto održavanja:10.05. Split
Tranzicija na normu ISO 9001:2015 Vrijeme i mjesto održavanja:18.05. Zagreb
Radionica: Prilagodba na normu ISO 9001:2015* Vrijeme i mjesto održavanja: 12.06. Zagreb
Seminar za Interne auditore prema ISO 9001:2015 Vrijeme i mjesto održavanja: 29.-30.06. Zagreb
*Tečaj “Radionica: prilagodba na normu ISO 9001:2015” je nastavak tečaja “Tranzicija na normu ISO 9001:2015” te se preporuča da se polaznici na istu prijave ukoliko već imaju predznanja o promjenama u novom izdanju norme te žele, kroz praktične primjere i vježbe, dodatno potvrditi isto.Za više informacija o svakom od seminara, slobodno nas kontaktirajte na +385 1 2499 850 ili nam pošaljite upit na Zagreboffice@dnvgl.comSGS Akademija - pdf brošura

ISO 9001:2015 REVIZIJA NORME

20.1., 20.2.
24.3., 21.4.
12.5. , 12.6.
Ovaj seminar predstavlja kombinaciju predavanja i radionica koje omogućavaju razumijevanje prinicipa, zahtjeva i strukture nove norme ISO 9001:2015.
Ovaj seminar će osposobiti polaznike sa znanjem i vještinama potrebnim za usklađivanje postojećeg sustava upravljanja sa zahtjevima nove norme.
Seminar je namijenjen polaznicima koji namjeravaju obavljati interne audite i ulogu Quality Managera u tvrtkama, te žele doprinijeti kontinuiranom poboljšanju sustava upravljanja u skladu s ISO 19011 normom.
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV

Kontakt: Tel: +385 (1) 6288 634,  edukacija@sgs.com ; dorian.radmilovic@sgs.com


SGS Akademija - pdf brošura

ISO 9001:2015 SEMINAR ZA INTERNOG AUDITORA

30.1.-31.1.
13.3.-14.3.
25.5.-26.5.
Seminar se sastoji od teorijskog dijela, radionica i vježbi. Od polaznika se ne očekuje da posjeduju znanje o auditiranju sustava upravljanja kvalitetom prije pohađanja seminara. Uspješnim završetkom ovog seminara polaznici postaju interni auditori prema ISO 9001:2015 normi.
Ovaj seminar će osposobiti polaznike sa znanjem i vještinama potrebnim za usklađivanje postojećeg sustava upravljanja sa zahtjevima nove norme.
Seminar je namijenjen polaznicima koji namjeravaju obavljati interne audite i ulogu Quality Managera u tvrtkama, te žele doprinijeti kontinuiranom poboljšanju sustava upravljanja u skladu s ISO 19011 normom.
2200 HRK+PDV / 1980 HRK+PDV

Kontakt: Tel: +385 (1) 6288 634,  edukacija@sgs.com ; dorian.radmilovic@sgs.com


 


SGS Akademija - pdf brošura

SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA SUSTAVA ISO 9001:2015
5700 HRK+PDV / 5130 HRK+PDV
27.2.-3.3. 5.6.-9.6.

OSNOVE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA ISO 9001:2015 NORMI
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV

Kontakt: Tel: +385 (1) 6288 634,  edukacija@sgs.com ; dorian.radmilovic@sgs.com


 

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM (EMS) Seminar ISO 14001

SEMINARI


 

SGS Akademija - pdf brošura

SGS Adriatica - Plan seminara za 2017. godinu (pdf)

Kontakt: Tel: +385 (1) 6288 634,  edukacija@sgs.com ; dorian.radmilovic@sgs.com


 

 

 

Najava seminara za 2017. godinu

06.-08.02.2017. ISO 14001:2015 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE Zagreb 3.250,00 kn + pdv
09.-10.02.2017. ISO 14001:2015 UPGRADE TEČAJ ZA AUDITORE Zagreb 2.190,00 kn + pdv
10.02.2017. ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 - UVOD U NORME I PLAN TRANZICIJE Zagreb 1.190,00 kn + pdv
13.-14.02.2017. ISO 14001:2015 – UPRAVLJANJE RIZICIMA I PRILIKAMA Opatija 2.450,00 kn + pdv
14.-17.02.2017. ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 - INTEGRIRANI TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE Zagreb 4.950,00 kn + pdv
20.-21.03.2017. ISO 14001:2015 – TRANZICIJA U PRAKSI Zagreb 2.450,00 kn + pdv
20.-21.03.2017. IRCA ISO 14001:2015 TRANSITION TEČAJ Zagreb 2.490,00 kn + pdv
23.-24.03.2017. ISO 14001:2015 – UPRAVLJANJE RIZICIMA I PRILIKAMA Opatija 2.450,00 kn + pdv
27.-31.03.2017. IRCA ISO 14001:2015 TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE Zagreb 6.300,00 kn + pdv
 

Informacije i prijave:
BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Vrbik 8a, 10000 Zagreb
TEL/FAX: 00385-1-652 -9-398 / 00385-1-653-9-481
Kontakt osoba: ANA MAJKIĆ ana.majkic@hr.bureauveritas.com
www.bureauveritas.hr


DNV katalog seminara 2017. (pdf)


Seminar za Vodeće auditore ISO 14001:2015 Vrijeme i mjesto održavanja: 27.-31.03. Zagreb
Seminar za Interne auditore ISO 14001:2011 Vrijeme i mjesto održavanja: 10.-11.04. Split/Zagreb
Seminar za Interne auditore ISO 14001:2011 Vrijeme i mjesto održavanja: 23.-24.05. Zagreb
 

Za više informacija o svakom od seminara, slobodno nas kontaktirajte na +385 1 2499 850 ili nam pošaljite upit na Zagreboffice@dnvgl.com


SGS Akademija - pdf brošura

14001:2015 REVIZIJA NORME
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV
26.1.
20.3. 4.5.

SEMINAR ZA INTERNOG AUDITORA SUSTAVA ISO 14001:2015
2200 HRK+PDV / 1980 HRK+PDV
2.2.-3.2. 10.4.-11.4. 20.6.-21.6.

SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA SUSTAVA ISO 14001:2015
5700 HRK+PDV / 5130 HRK+PDV
24.4.-28.4.

ISO 14001 SEMINAR O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV

Kontakt: Tel: +385 (1) 6288 634,  edukacija@sgs.com ; dorian.radmilovic@sgs.com


SUSTAVI UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE (FSMS)
Seminar ISO 14001

SEMINARI


 

SGS Akademija - pdf brošura

SGS Adriatica - Plan seminara za 2017. godinu (pdf)

Kontakt: Tel: +385 (1) 6288 634,  edukacija@sgs.com ; dorian.radmilovic@sgs.com


 

 

 

Najava seminara za 2017. godinu

14.-16.02.2017. ISO 22000/HACCP TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE Zagreb 3.250,00 kn + pdv
22.-24.02.2017. FSMA - TEČAJ PREVENTIVNE KONTROLE ZA HRANU ZA LJUDSKU UPORABU & PCQI Zagreb 3.100,00 kn + pdv
07.03.2017. Uvod u IFS, VER.6 Zagreb 950,00 kn + pdv
U NAJAVI IRCA FSSC 22000 TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE Zagreb
 

Plan tečajeva za 2017. - pdf


Informacije i prijave:
BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Vrbik 8a, 10000 Zagreb
TEL/FAX: 00385-1-652 -9-398 / 00385-1-653-9-481
Kontakt osoba: ANA MAJKIĆ ana.majkic@hr.bureauveritas.com
www.bureauveritas.hr


DNV katalog seminara 2017. (pdf)

Seminar prema IFS zahtjevima Vrijeme i mjesto održavanja: 20.-21.02. Zagreb
Seminar za Interne auditore FSSC 22000 norme Vrijeme i mjesto održavanja:06.-07.04. Zagreb
Upoznavanje sa zahtjevima IFS HPC Vrijeme i mjesto održavanja:03.-04.05. Zagreb


Za više informacija o svakom od seminara, slobodno nas kontaktirajte na +385 1 2499 850 ili nam pošaljite upit na Zagreboffice@dnvgl.com


SGS Akademija - pdf brošura

HACCP/ ISO 22000:2005 - SEMINAR ZA INTERNOG AUDITORA
2200 HRK+PDV / 1980 HRK+PDV
21.2.-22.2. 8.5.-9.5.

HACCP - SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA
3300 HRK+PDV / 2970 HRK+PDV
26.-28.6.

OSNOVNI ZAHTJEVI BRC VER. 7
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV
22.5.

OSNOVNI ZAHTJEVI IFS LOGISTIC VER 2.1
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV
9.3. 19.6.

OSNOVNI ZAHTJEVI NORME GLOBAL G.A.P. ZA VOĆE I POVRĆE
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV
8.3.

Kontakt: Tel: +385 (1) 6140961,  edukacija@sgs.com ; snjezana.klobucar@sgs.com


SGS Akademija - pdf brošura

ZAHTJEVI IFS FOOD VER 6. - SEMINAR ZA INTERNOG AUDITORA
2200 HRK+PDV / 1980 HRK+PDV
13.2.-14.2. 5.4.-6.4. 13.6.-14.6.

Seminar se sastoji od teorijskog dijela, radionica i vježbi kroz zahtjeve standarda IFS Food Ver. 6. Od polaznika se očekuje da posjeduju osnovna znanja o auditiranju sustava upravljanja kvalitetom i/ili zdravstvenom ispravnošću hrane prije pohađanja seminara. Uspješnim završetkom ovog seminara polaznici postaju interni auditori prema standardu IFS Food Ver. 6.
Cilj seminara je pojasniti tumačenje zahtjeva za internim auditom, osposobiti polaznike sa znanjem i vještinama potrebnim za provođenje internog audita, te doprinijeti kontinuranom poboljšanju uspostavljenog sustava u skladu sa zahtjevima standarda IFS Food Ver. 6 .
Seminar je namijenjen polaznicima koji namjeravaju obavljati interne audite prema zahtjevima IFS Food Ver. 6. Od polaznika se očekuje da posjeduju osnovna znanja o auditiranju sustava upravljanja kvalitetom i/ili zdravstvenom ispravnošću hrane prije pohađanja seminara.
Kontakt: Tel: +385 (1) 6140961,  edukacija@sgs.com ; snjezana.klobucar@sgs.com


SGS Akademija - pdf brošura

FOOD DEFENCE AWARENESS TRAINING
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV
27.1. 20.4.
Zagreb
Program uključuje važnost obrane hrane kroz zahtjeve PAS 96:2014 specifikacije, a oslanja se na principe HACCP-a i upravljanje kriznim situacijama.
Program se realizira kroz teorijski dio i radionice.
Cilj seminara je pojasniti tumačenje zahtjeva PAS 96:2014 specifikacije onima koji žele implementirati snažniji program obrane hrane. Interni auditori sigurnosti hrane, menadžeri sigurnosti hrane, osiguranje kvalitete, kontrola kvalitete, djelatnici javnih regulatornih tijela, voditelji odjela, konzultanti i svi drugi zainteresirani za stjecanje novih tehnika i usvajanje procedura potrebnih za pravilnu implementaciju snažnijeg programa obrane hrane.
 

Kontakt: Tel: +385 (1) 6140961,  edukacija@sgs.com ; snjezana.klobucar@sgs.com


SGS Akademija - pdf brošura

UPRAVLJANJE ALERGENIMA
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV
6.2. 15.5.

Interaktivni seminar o procjeni rizika,upravljanju alergenima i označavanju alergena prisutnih u hrani. Program seminara realizira se kroz teorijski dio, radionice i vježbe.
Cilj seminara je steći osnovna znanja vezana uz procjenu rizika, upravljanje alergenima i označavanje alergena prisutnih u hrani onima koji žele implementirati snažniji program upravljanja alergenima.
Interni auditori sigurnosti hrane, menadžeri sigurnosti hrane, osiguranje kvalitete, kontrola kvalitete, djelatnici javnih regulatornih tijela, voditelji odjela, konzultanti i svi drugi zainteresirani za stjecanje novih tehnika i usvajanje procedura potrebnih za procjenu rizika i pravilnu implementaciju snažnijeg sustava upravljanja alergenima.
 

Kontakt: Tel: +385 (1) 6140961,  edukacija@sgs.com ; snjezana.klobucar@sgs.com


SGS Akademija - pdf brošura

OZNAČAVANJE HRANE, PREHRAMBENE I ZDRAVSTVENE TVRDNJE TE NUTRITIVNA DEKLARACIJA
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV
24.2. 3.5.

Interaktivni seminar o primjeni propisa iz područja informiranja potrošača o hrani, obveznim i dobrovoljnim informacijama o hrani, nutritivnoj deklaraciji te prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama na hrani. Program seminara realizira se kroz teorijski dio, radionice i vježbe.
Cilj seminara je steći osnovna znanja vezana uz označavanje hrane, prehrambene i zdravstvene tvrdnje te nutritivnu deklaraciju.
Seminar predstavlja uvod za sve koji su uključeni u proces izrade ili kontrole deklaracija. Za sudjelovanje na seminaru potrebno je osnovno znanje o označavanju hrane.
NAPOMENA: Moguće je organizirati i tematski seminar s obzirom na kategoriju proizvoda.

Kontakt: Tel: +385 (1) 6140961,  edukacija@sgs.com ; snjezana.klobucar@sgs.com


SGS Akademija - pdf brošura

GLUTEN-FREE
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV
23.5.

UPRAVLJANJE STRANIM TIJELIMA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV
17.3.

HALAL
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV
6.3. 30.6.

Kontakt: Tel: +385 (1) 6140961,  edukacija@sgs.com ; snjezana.klobucar@sgs.com


 

 

SUSTAVI UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU INFORMACIJA (ISMS)
Seminar ISO 14001

SEMINARI


 


 

SGS Akademija - pdf brošura

SGS Adriatica - Plan seminara za 2017. godinu (pdf)

 

ISO 27001 SEMINAR ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA – IT SECURITY
2200 HRK+PDV / 1980 HRK+PDV
*

SEMINAR ZA INTERNOG AUDITORA SUSTAVA ISO 27001:2013
2200 HRK+PDV / 1980 HRK+PDV
16.5.-17.5.

IRCA AKREDITIRANI SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA SUSTAVA ISO 27001:2013
5900 HRK+PDV / 5130 HRK+PDV
29.5.-2.6.

ISO 22716 SEMINAR ZA UPRAVLJANJE KONTINUITETOM POSLOVANJA
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV
*

ISO 31000 SEMINAR O UPRAVLJANJU RIZICIMA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV
*

Kontakt: Tel: +385 (1) 6288 634,  edukacija@sgs.com ; dorian.radmilovic@sgs.com


DNV katalog seminara 2017. (pdf)

Seminar za Interne auditore ISO/IEC 27001 Vrijeme i mjesto održavanja: 07.-08.03. Zagreb
Seminar za Interne auditore ISO/IEC 27001 Vrijeme i mjesto održavanja: 01.-02.06. Rijeka/Zagreb


Za više informacija o svakom od seminara, slobodno nas kontaktirajte na +385 1 2499 850 ili nam pošaljite upit na Zagreboffice@dnvgl.com


 

 

 

Najava seminara za 2017. godinu
Informacije i prijave:
BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Vrbik 8a, 10000 Zagreb
TEL/FAX: 00385-1-652 -9-398 / 00385-1-653-9-481
Kontakt osoba: ANA MAJKIĆ ana.majkic@hr.bureauveritas.com
www.bureauveritas.hr


 

SUSTAVI UPRAVLJANJA ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU NA RADU (OHSAS)
Seminar ISO 14001

SEMINARI


 

SGS Akademija - pdf brošura

SGS Adriatica - Plan seminara za 2016. godinu (pdf)

Kontakt: Tel: +385 (1) 6288 634,  edukacija@sgs.com ; dorian.radmilovic@sgs.com


 

 

 

Najava seminara za 2016. godinu

OHSAS 18001:2007 - Tečaj za interne auditore
 3.250,00 kn + pdv, 10.-12.02.2016., Zagreb

OHSAS 18001:2007 -IRCA Tečaj za vodeće auditore
 7.250,00 kn + pdv, 14.-18.03.2016., Zagreb


Informacije i prijave:
BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Vrbik 8a, 10000 Zagreb
TEL/FAX: 00385-1-652 -9-398 / 00385-1-653-9-481
Kontakt osoba: ANA MAJKIĆ ana.majkic@hr.bureauveritas.com
www.bureauveritas.hr


DNV katalog seminara 2016. (pdf)

Seminar za Interne auditore prema OHSAS 18001 normi
 Vrijeme i mjesto održavanja: 29.02.-01.03.

Seminar za Interne auditore prema OHSAS 18001 normi
 Vrijeme i mjesto održavanja: 09.-10.06., Zagreb
 

Za više informacija o svakom od seminara, slobodno nas kontaktirajte na +385 1 2499 850 ili nam pošaljite upit na Zagreboffice@dnvgl.com


 

SGS Akademija - pdf brošura

ISO 18001:2007 SEMINAR ZA INTERNOG AUDITORA
06.10.2015. - 07.10.2015.
Zagreb
Seminar se sastoji od teorijskog dijela, radionica i vježbi. Od polaznika se ne očekuje da posjeduju znanje o auditiranju sustava OHSAS prije pohađanja seminara. Uspješnim završetkom ovog seminara polaznici postaju interni auditori prema ISO 18001:2007 normi.
Ovaj seminar će osposobiti polaznike sa znanjem i vještinama potrebnim za provođenjem internog audita i pripremu izvještaja o usklađenosti i učinkovitoj provedbi procesa, te doprinijeti kontinuiranom poboljšanju sustava OHSAS
Seminar je namijenjen polaznicima koji namjeravaju obavljati interne audite i ulogu Quality Managera u tvrtkama, te žele doprinjeti kontinuiranom poboljšanju sustava upravljanja u skladu s ISO 19011 normom.
2.000 HRK+PDV

Kontakt: Tel: +385 (1) 6140961,  edukacija@sgs.com ; snjezana.klobucar@sgs.com


SGS Akademija - pdf brošura

ISO 18001:2007 SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA
21.09.2015. - 25.09.2015.
Zagreb
Ovaj seminar predstavlja kombinaciju predavanja i radionica koje omogućavaju razumijevanje prinicipa, zahtjeva i strukture ISO 18001 norme.
Interaktivni seminar gdje je cilj predstaviti razloge zbog kojih svaka organizirana tvrtka treba uspostaviti cjeloviti sustav OHSAS, te prikazati zahtjeve normi ISO 18001:2007 koje su okosnica uspostave takvog sustava.
MD, CEO, GM, predstavnici poslovodstva za okoliš, vodeći auditori, interni auditori, QMS konzultanti i dr.
5.500 HRK+PDV

Kontakt: Tel: +385 (1) 6140961,  edukacija@sgs.com ; snjezana.klobucar@sgs.com


 


 

          
<srpanj 2017>
poutsrčepesune
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456