Kvaliteta      Okoliš      Hrana    Informacije     OHSAS      Home  
           

  


SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM (QEMS) Seminar ISO 9000

SEMINARI


 

SGS Akademija - pdf brošura

SGS Adriatica - Plan seminara za 2017. godinu (pdf)

Kontakt: Tel: +385 (1) 6288 634,  edukacija@sgs.com ; dorian.radmilovic@sgs.com


 

 

 

Najava seminara za 2017.

22.09.2017. ISO 9001:2015 UVOD U NORMU I PLAN TRANZICIJE Zagreb 1.190,00 kn + pdv
29.09.2017. ISO 9001:2015 UPGRADE TEČAJ ZA AUDITORE Zagreb 1.900,00 kn + pdv
03.- 06.10.2017. ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 INTEGRIRANI TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE Zagreb 4.950,00 kn + pdv
16.-20.10.2017. IRCA ISO 9001:2015 TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE Zagreb 6.300,00 kn + pdv
30.-31.10.2017. ISO 9001:2015 TRANZICIJA U PRAKSI Zagreb 2.450,00 kn + pdv
08.-10.11.2017. ISO 9001:2015 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE Zagreb 3.250,00 kn + pdv
09.-10.11.2017. ISO 9001:2015 – UPRAVLJANJE RIZICIMA I PRILIKAMA Zagreb 2.450,00 kn + pdv
13.11.2017. ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 UVOD U NORME I PLAN TRANZICIJE Zagreb 1.190,00 kn + pdv
05.-08.12.2017. ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015 INTEGRIRANI TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE Zagreb 4.950,00 kn + pdv
30.11.-01.12.2017. ISO 9001:2015 – TRANZICIJA U PRAKSI Zagreb 2.450,00 kn + pdv

Plan tečajeva za 2017. - pdf

Informacije i prijave:
BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Vrbik 8a, 10000 Zagreb
TEL/FAX: 00385-1-652 -9-398 / 00385-1-653-9-481
Kontakt osoba: ANA MAJKIĆ ana.majkic@hr.bureauveritas.com
www.bureauveritas.hr


 


DNV katalog seminara 2017. (pdf)


Radionica: Primjena zahtjeva ISO 9001:2015, Vrijeme i mjesto održavanja: 14.09., Zagreb
Seminar za Interne auditore prema ISO 9001:2015 normi, Vrijeme i mjesto održavanja: 21.-22.09., Zagreb/Rijeka
Seminar za Vodeće auditore prema ISO 9001:2015 normi, Vrijeme i mjesto održavanja: 25.-29.09., Zagreb
Tranzicija na normu ISO 9001:2015, Vrijeme i mjesto održavanja: 04.10., Zagreb/Split
Akademija izvrsnosti: Kontekst i zainteresirane strane, Vrijeme i mjesto održavanja: 03.10., Zagreb
Upravljanje rizicima
Vrijeme i mjesto održavanja: 18.-19.10., Zagreb
Akademija izvrsnosti: Uspostava i upravljanje procesima Vrijeme i mjesto održavanja: 27.10., Zagreb
Radionica: Primjena zahtjeva ISO 9001:2015 Vrijeme i mjesto održavanja: 07.11., Zagreb/Split
Seminar za Interne auditore prema ISO 9001:2015 normi Vrijeme i mjesto održavanja: 08.-09.11., Zagreb/Rijeka
Akademija izvrsnosti: Upravljanje rizicima Vrijeme i mjesto održavanja: 16.11., Zagreb
Upravljanje rizicima Vrijeme i mjesto održavanja: 12.-13.12., Zagreb
Akademija izvrsnosti: Operativno planiranje i kontrole, upravljanje nesukladnostima i kontiuirano poboljšanje Vrijeme i mjesto održavanja: 14.12., Zagreb
Radionica: Nesukladnosti i popravne radnje Vrijeme i mjesto održavanja: 15.12., Zagreb


Za sve dodatne informacije o seminarima, slobodno nas kontaktirajte na + 385 1 2499 855 ili na zagreboffice@dnvgl.comSGS Akademija - pdf brošura

 ISO 9001:2015 REVIZIJA NORME
880 HRK+PDV /792 HRK+PDV
15.9.
20.10.
24.11.

 SEMINAR ZA INTERNOG AUDITORA SUSTAVA ISO 9001:2015
2200 HRK+PDV /
1980 HRK+PDV
4.-5.9.
26.-27.10.
11.-12.12.


SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA SUSTAVA ISO 9001:2015
5700 HRK+PDV / 5130 HRK+PDV
2.-6.10.


OSNOVE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA ISO 9001:2015 NORMI
880 HRK+PDV / 792 HRK

Kontakt: Tel: +385 (1) 6288 634,  edukacija@sgs.com ; dorian.radmilovic@sgs.com


SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM (EMS) Seminar ISO 14001

SEMINARI


 

SGS Akademija - pdf brošura

SGS Adriatica - Plan seminara za 2017. godinu (pdf)

Kontakt: Tel: +385 (1) 6288 634,  edukacija@sgs.com ; dorian.radmilovic@sgs.com


 

 

 

Najava seminara za 2017. godinu

14.-15.09.2017. ISO 14001:2015 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE Zagreb 2.750,00 kn + pdv
06.10.2017. 14001:2015 UPGRADE TEČAJ ZA AUDITORE Zagreb 1.900,00 kn + pdv
20.-24.11.2017. 14001:2015 IRCA TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE Zagreb 6.300,00 kn + pdv
27.-28.11.2017. IRCA ISO 14001:2015 UPGRADE ZA AUDITORE Zagreb 2.490,00 kn + pdv
11.-12.12.2017. ISO 14001:2015 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE Zagreb 2.750,00 kn + pdv

Informacije i prijave:
BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Vrbik 8a, 10000 Zagreb
TEL/FAX: 00385-1-652 -9-398 / 00385-1-653-9-481
Kontakt osoba: ANA MAJKIĆ ana.majkic@hr.bureauveritas.com
www.bureauveritas.hr


DNV katalog seminara 2017. (pdf)


Seminar za Interne auditore prema ISO 14001:2015 normi, Vrijeme i mjesto održavanja: 02.-03.10,. Zagreb/Split
Seminar za Vodeće auditore prema ISO 14001:2015 normi Vrijeme i mjesto održavanja: 09.-13.10., Zagreb
Seminar za Vodeće auditore prema ISO 14001:2015 normi Vrijeme i mjesto održavanja: 20.-24.11., Zagreb
 

Za više informacija o svakom od seminara, slobodno nas kontaktirajte na +385 1 2499 850 ili nam pošaljite upit na Zagreboffice@dnvgl.com


SGS Akademija - pdf brošura

ISO 14001:2015 REVIZIJA NORME
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV
25.9. 30.11.

SEMINAR ZA INTERNOG AUDITORA SUSTAVA ISO 14001:2015
2200 HRK+PDV / 1980 HRK+PDV
17.-18.10.
21.-22.11.
18.-19.12.

SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA SUSTAVAISO 14001:2015
55700 HRK+PDV / 5130 HRK+PDV
4-8.12.

 

Kontakt: Tel: +385 (1) 6288 634,  edukacija@sgs.com ; dorian.radmilovic@sgs.com


SUSTAVI UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE (FSMS)
Seminar ISO 14001

SEMINARI


 

SGS Akademija - pdf brošura

SGS Adriatica - Plan seminara za 2017. godinu (pdf)

Kontakt: Tel: +385 (1) 6288 634,  edukacija@sgs.com ; dorian.radmilovic@sgs.com


 

 

 

Najava seminara za 2017. godinu

30.08.-01.09.2017. FSPCA PCQI - TEČAJ PREVENTIVNE KONTROLE ZA PROIZVODNJU HRANE Zagreb 4.500,00 kn + pdv
08.-10.11.2017. ISO 22000/HACCP TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE Zagreb 3.250,00 kn + pdv
 

Plan tečajeva za 2017. - pdf


Informacije i prijave:
BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Vrbik 8a, 10000 Zagreb
TEL/FAX: 00385-1-652 -9-398 / 00385-1-653-9-481
Kontakt osoba: ANA MAJKIĆ ana.majkic@hr.bureauveritas.com
www.bureauveritas.hr


DNV katalog seminara 2017. (pdf)

IFS edukacija, Vrijeme i mjesto održavanja: 05.-06.10., Zagreb
Seminar za Interne auditore prema FSSC 22000 normi Vrijeme i mjesto održavanja: 14.-15.11., Zagreb
Seminar za Interne auditore prema HACCP zahtjevima Vrijeme i mjesto održavanja: 14.-15.11., Zagreb


Za više informacija o svakom od seminara, slobodno nas kontaktirajte na +385 1 2499 850 ili nam pošaljite upit na Zagreboffice@dnvgl.com


SGS Akademija - pdf brošura

 

HACCP/ ISO 22000:2005 - SEMINAR ZA INTERNOG AUDITORA
2200 HRK+PDV / 1980 HRK+PDV
28.-29.9. 27.-28.11.

IFS ZAHTJEVI IFS FOOD VER 6. - SEMINAR ZA INTERNOG AUDITORA
2200 HRK+PDV / 1980 HRK+PDV
12.-13.9. 6.-7.11.


IFS OSNOVNI ZAHTJEVI IFS LOGISTIC VER 2.1
880 HRK+PDV /v792 HRK+PDV
24.10. 1.12.

GFCP GLUTEN-FREE
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV
9.11.


FOOD DEFENCE AWARENESS TRAINING
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV
30.10.

HALAL
880 HRK+PDV / 792 HRK+PDV
16.10.

Kontakt: Tel: +385 (1) 6140961,  edukacija@sgs.com ; snjezana.klobucar@sgs.com


 

 

SUSTAVI UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU INFORMACIJA (ISMS)
Seminar ISO 14001

SEMINARI


 


 

SGS Akademija - pdf brošura

SGS Adriatica - Plan seminara za 2017. godinu (pdf)

SEMINAR ZA INTERNOG AUDITORA SUSTAVA ISO 27001:2013
2200 HRK+PDV / 1980 HRK+PDV
14.-15.12.


IRCA AKREDITIRANI SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA SUSTAVA ISO 27001:2013
5900 HRK+PDV/ 5130 HRK+PDV
9.-13.10.

 

Kontakt: Tel: +385 (1) 6288 634,  edukacija@sgs.com ; dorian.radmilovic@sgs.com


DNV katalog seminara 2017. (pdf)

GDPR: Tumačenje zahtjeva uredbe, Vrijeme i mjesto održavanja: 20.09., Zagreb
Seminar za Interne auditore prema ISO/IEC 27001:2013 normi Vrijeme i mjesto održavanja:07.-08.09., Zagreb
GDPR: Praktična primjena zahtjeva Vrijeme i mjesto održavanja: 24.-26.10., Zagreb
Seminar za Interne auditore ISO/IEC 27001:2013 Vrijeme i mjesto održavanja: 28.-29.11., Zagreb


Za više informacija o svakom od seminara, slobodno nas kontaktirajte na +385 1 2499 850 ili nam pošaljite upit na Zagreboffice@dnvgl.com


 

 

 

Najava seminara za 2017. godinu

29.09.2017. UVOD U GDPR - OPĆA UREDBA EU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA Zagreb 1.000,00 kn + pdv
23.-27.10.2017.ISO/IEC 27001:2013 I ISO 20000-1:2011 INTEGRIRANI TEČAJ ZA VODEĆE AUDITORE Zagreb 6.300,00 kn + pdv
20.10.2017. UVOD U GDPR - OPĆA UREDBA EU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA Zagreb 1.000,00 kn + pdv
24.11.2017. UVOD U GDPR - OPĆA UREDBA EU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA Zagreb 1.000,00 kn + pdv
08.12.2017. UVOD U GDPR - OPĆA UREDBA EU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA Zagreb 1.000,00 kn + pdvInformacije i prijave:
BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Vrbik 8a, 10000 Zagreb
TEL/FAX: 00385-1-652 -9-398 / 00385-1-653-9-481
Kontakt osoba: ANA MAJKIĆ ana.majkic@hr.bureauveritas.com
www.bureauveritas.hr


 

SUSTAVI UPRAVLJANJA ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU NA RADU (OHSAS)
Seminar ISO 14001

SEMINARI


 

SGS Akademija - pdf brošura

SGS Adriatica - Plan seminara za 2017. godinu (pdf)

SEMINAR ZA INTERNE AUDITORE OHSAS 18001
2200 HRK+PDV / 1980 HRK+PDV
14.-15.11.


SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA SUSTAVA OHSAS 18001
5900 HRK+PDV / 5130 HRK+PDV
18.-22.9.

Kontakt: Tel: +385 (1) 6288 634,  edukacija@sgs.com ; dorian.radmilovic@sgs.com


 

 

 

Najava seminara za 2017. godinu

04.-05.10.2017. OHSAS 18001:2007 TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE Zagreb 2.750,00 kn + pdv


Informacije i prijave:
BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Vrbik 8a, 10000 Zagreb
TEL/FAX: 00385-1-652 -9-398 / 00385-1-653-9-481
Kontakt osoba: ANA MAJKIĆ ana.majkic@hr.bureauveritas.com
www.bureauveritas.hr


DNV katalog seminara 2017. (pdf)

Seminar za Interne auditore prema OHSAS 18001:2007 normi Vrijeme i mjesto održavanja: 12.-13.09., Zagreb

 

Za više informacija o svakom od seminara, slobodno nas kontaktirajte na +385 1 2499 850 ili nam pošaljite upit na Zagreboffice@dnvgl.com 

          
<studeni 2018>
poutsrčepesune
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789