Kvaliteta       Okoliš       Hrana    Informacije     OHSAS       Home  

 kvaliteta.net - WEB PORTAL ZA SUSTAVE UPRAVLJANJA

POVIJEST KVALITETE

Pošaljite svoj prilog za ovu stranicu!

 

godina

dokument

   
1971. DKK - Zapisnik s 3. sjednice izvršnog odbora 1971-03-22
   
1972. Informacija o proglašenju 1972. godine za godinu kvaliteta
  Vijesti - časopis Društva za kontrolu kvalitete br.1
  Vijesti - časopis Društva za kontrolu kvalitete br.2
  Vijesti - časopis Društva za kontrolu kvalitete br.3
  Vijesti - časopis Društva za kontrolu kvalitete br.5
  Vijesti - časopis Društva za kontrolu kvalitete br.6
  Informacija Savjeta Godine kvalitete
   
1973. Preporuka za unaprjeđenje kvaliteta proizvoda i usluga
  Kvaliteta proizvoda i usluga - program akcija
  Poziv na sastanak Odbora za unapređivanje kvaliteta
  Provođenje Rezolucije Savezne skupštine o kvaliteti proizvoda i usluga
  Savjetovanje o kontroli kvalitete u privredi
  Zaključci zajedničke sjedniceSavjeta i Koordinacionog odbora Godine kvalitete
  Vijesti - časopis Društva za kontrolu kvalitete br.7
  Vijesti - časopis Društva za kontrolu kvalitete br.8
  Vijesti - časopis Društva za kontrolu kvalitete br.9
   
1974. Dodjeljivanje plakete za najbolje pripremljene i realizirane programe...
   
1981. Poziv za osnivačku skupštinu Društva za kontrolu kvalitete
za Područno društvo Zagreb 1981-05-22
   
1984. Statut Društva za unaprjeđenje kvalitete Zagreb 1984-12-14
   
1987. ISO 9001:1987 - prvo izdanje
   
1989. Bilješka Predsjedništva Društva za unaprjeđenje kvalitete 1989-02-20
   
1990. JUS A.K1.015 - poslovnik o kvalitetu
   
1991. JUS ISO 9001 (identičan s ISO 9001:1987)
  JUS ISO 8402 (identičan s ISO 8492:1986)
   
1993. DIS ISO 9001 - revizija prvog izdanja ISO 9001:1987
   
1997. Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 1997-02-13
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 1997-04-24
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 1997-05-28
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 1997-10-17
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 1997-12-18
   
1998. 1. hrvatska konferencija o kvaliteti - Cavtat
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 1998-02-13
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 1998-04-27
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 1998-10-09
   
1999. 2. Hrvatska konferencija o kvaliteti - Cavtat
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 1999-01-29
   
2001. 3. Hrvatska konferencija o kvaliteti - Cavtat
  Obilježavanje Europskog tjedna kvalitete 2001. godine
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 2001-03-20
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 2001-04-04
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 2001-06-29
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 2001-07-06
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 2001-09-10
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 2001-10-12
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 2001-11-09
   
2002. 4. Hrvatska konferencija o kvaliteti - Rovinj
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 2002-01-18
  Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora HDK 2002-?
   
2003. Obilježavanje Europskog tjedna kvalitete 2003. godine
   
2004. 5. Hrvatska konferencija o kvaliteti - Šibenik
  Obilježavanje Europskog tjedna kvalitete 2004. godine
   
2005. 6. Hrvatska konferencija o kvaliteti - Opatija
  Obilježavanje Europskog tjedna kvalitete 2005. godine
   
2006. Poster 7. Hrvatske konferencije o kvaliteti
2006. Obilježavanje Europskog tjedna kvalitete 2006. godine
   
2007. Obilježavanje Europskog tjedna kvalitete 2007. godine