SUSTAVI UPRAVLJANJA ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU NA RADU (OHSAS)

  Seminari    Certifikati   Konzultanti   Cert. kuće     Norme      Home  
           

 

Lista normi ISC skupine 13

NORME

 

OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems. Requirements

Cijena 70€
Izdano: srpanj 2007.
Broj stranica: 34
ISBN:978 0 580 50802 8
Više informacija i narudžbe: http://www.bsi-global.com/en/Standards-and-Publications/Industry-Sectors/Health-and-Safety/Occupational-health-and-safety/

 

O normi OHSAS 18001
Veliki broj tvrtki implementira sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu (OHSMS) kao dio svoje strategije upravljanja rizicima adresiranu na promjene u zakonodavstvu, te u svrhu zaštite svoje radne snage. OHSMS promovira sigurnu i zdravu radnu okolinu tako što osigurava okvir koji dozvoljava tvrtkama da sustavno identificiraju i kontroliraju svoje zdravstvene i sigurnosne rizike, smanjenje potencijalnog rizika od nezgoda, da svoje sustave usklade sa zakonskim propisima, te u cijelosti poboljšaju svoje poslovanje.

OHSAS 18001 je međunarodno priznata procjena zahtjeva za sustav upravljanja zdravljem i sigunosti na radu. Normu je razvio skup odabranih vodećih trgovačkih i certifikacijskih tijela u svrhu pokrivanja praznine tamo gdje ne postoji norma po kojoj bi se tvrtka mogla certificirati.

OHSAS 18001 normom obuhvaćena su sljedeća ključna područja:

  • Identifikacija rizika, upravljanje rizicima i utvrđivanje kontrole
  • Zakonski i ostali zahtjevi
  • Ciljevi i OHS program(i)
  • Ljudski potencijali, uloge, dužnosti, odgovornosti i ovlaštenja
  • Osposobljenost, izobrazba i osviještenost
  • Komunikacija, sudjelovanje i savjetovanje
  • Radna kontrola
  • Spremnost i odaziv u hitnim slučajevima
  • Mjerenje rezultata, snimanje stanja i poboljšanja

U 2005. godini, radna skupina za OHSAS započela je proces revizije OHSAS 18001:1999 norme, Sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu – Zahtjevi. OHSAS 18001 norma je dokument o tehničkim uvjetima razvijen 1999. godine od strane nezavisne grupe organizacija za izdavanje nacionalnih normi i certifkacijskih tijela.

Prva verzija radnog materijala revidirane OHSAS 18001 norme pušten je u javnost u siječnju, 2006. godine. Sljedeća revizija bazirana je na temelju 500 komentara na prvu radnu verziju pristiglih na sastanak radne skupine za OHSAS u Madridu, Španjolska u listopadu, 2006. godine. Drugi nacrt je dan javnosti na uvid za komentiranje u studenom, 2006 godine.

Radna skupina za OHSAS ponovno se sastala u Šangaju, Kina u ožujku, 2007. godine. Više od 500 komentara na drugi nacrt je pregledano i postignut je opći konsenzus kako treba izgledati revidirana norma.

Početak rada na pratećem dokumentu, OHSAS 18002, Sustav upravljanja zdravljem i sigunosti na radu – Vodič za primjenu OHSAS 18001 norme zakazan je za početak srpnja, 2007 godine. (preuzeto s http://www.hr.sgs.com/ )


 

Baška

Idealno mjesto za vašu reklamu

www.kvaliteta.net