SUSTAVI UPRAVLJANJA ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU NA RADU (OHSAS)

  Seminari    Certifikati   Konzultanti   Cert. kuće     Norme      Home  
         

 

 
FILIKON

POPIS KONZULTANATA

 

FILIKON d.o.o.
Petra Hektorovića 2, 10000 Zagreb

info@filikon.hr
tel: 01
4650 797
fax: 01 4665 434www.filikon.hr

Osnovna djelatnost: savjetovanje u vezi poslovanja i upravljanja
Specijalnost: Savjetovanje i edukacija za uvođenje sustava upravljanja prema normama ISO 9001, ISO 14001, HACCP, integriranih sustava, te vođenje i nadzor projekata.


Konzalting za sustave upravljanja:

- kvalitetom prema ISO 9001
- okolišem prema ISO 14001
- sigurnošću hrane prema ISO 22000
- HACCP prema zakonskim zahtjevima
- sigurnošću na radu prema OHSAS 18001
- integrirani sustavi upravljanja

Načela našeg pristupa:

- pružati usluge po sistemu "ključ u ruke"
- osposobljavanje u organizaciji korisnika
- osposobiti na primjerima korisnika
- u sustav ugraditi dobru praksu organizacije
- uspostaviti minimum dokumentacije
- trajno biti na usluzi korisniku


Dekaform d.o.o., Zagreb, Nova cesta 119, tel 01/3096-172, e-mail: dekaform@inet.hr
web: http://www.dekaform.hr/


TEXEL d.o.o.
Specijalnost:
-Poslovi konzaltinga i izobrazba za uvođenje normi ISO 9001, ISO 14001, HACCP/ISO 22000, GLOBAL GAP, OHSAS 18001, ISO 27001, EN45001, ISO 9000-3.
-Software-ska potpora za sustave upravljanja kvalitetom / proizvodnjom, project management
Kontakt osoba: Edi Limari, dipl. ing. el.
10000 Zagreb, Gorice 7, Tel. 091/ 2015-411, Fax. 01/ 2347-074
E-mail: edi@texel.hr
Web: http://www.texel.hr/


QUALITAS d.o.o.
Jukićeva 6, 10000 Zagreb
Tel. 01/488-3993, faks 01/488-3994, e-pošta info@qualitas.hr, WEB: www.qualitas.hr
Osoba za kontakt:  Velimira Brnić (velimira.brnic@qualitas.hr)

 

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.
Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska

Sektor kvalitete: mr.sc. Dragutin Juraj, dipl.ing.
Tel.: ++385 (0)1 4806 704; ++385 (0)1 4806 777; Fax: ++385 (0)1 4806 700
http://www.zik.hr ; e-mail: dragutin.juraj@zik.hr ; e-mail2: info@zik.hr


CONSULTUS d.o.o. za poslovno savjetovanje

ISO 9001 ISO 14001 ISO 17025 OHSAS 18001 ISO 27001 HACCP

Vrbik 26, 10000 ZAGREB
tel.: 01 3647 199, fax: 01 3647 199, e-mail: consultus@consultus.hr
kontakt osoba: Igor Pus, mob: 098 359533, e-mail: igor.pus@consultus.hr


ZASSA zastupanje i savjetovanje d.o.o.

Đorđićeva 8A, 10 000 Zagreb
Kontakt osoba: Sanja Đonlić, dipl.ing.stroj.
Mob: 091-254-97-53, e-mail: sanja.donlic@xnet.hr

Konzalting: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ...
Poslovno savjetovanje: upravljanje projektima, upravljanje poslovanjem, ...
Zastupanje: upravljanje sustavom, komunikacija prema zainteresiranim stranama