SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM (QMS)

  Seminari    Certifikati   Konzultanti   Cert. kuće     Norme      Radovi     Linkovi     Home  
           

 

Lista normi ISC skupine 13

NORME

 

Lista normi ISC skupine 03.120.10
Quality management and quality assurance
 

Hrvatske norme

HRN EN ISO 9000:2002
Sustavi upravljanja kvalitetom -- Temeljna načela i rječnik (ISO 9000:2000; EN ISO 9000:2000)
Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2000; EN ISO 9000:2000)

HRN EN ISO 9001:2002
Sustavi upravljanja kvalitetom -- Zahtjevi (ISO 9001:2000; EN ISO 9001:2000)
Quality management systems -- Requirements (ISO 9001:2000; EN ISO 9001:2000)

HRN EN ISO 9004:2003
Sustavi upravljanja kvalitetom -- Upute za poboljšavanje sposobnosti (ISO 9004:2000; EN ISO 9004:2000)
Quality management systems -- Guidelines for performance improvements (ISO 9004:2000; EN ISO 9004:2000)

HRN ISO 10005:1998
Upravljanje kakvoćom -- Smjernice za planove kakvoće (ISO 10005:1995)
Quality management -- Guidelines for quality plans (ISO 10005:1995)

HRN ISO 10006:2002
Upravljanje kvalitetom -- Smjernice za kvalitetu u vođenju projekata (ISO 10006:1997)
Quality management -- Guidelines to quality in project management (ISO 10006:1997)

nrHRN ISO 10006

Quality management systems -- Guidelines for quality management in projects (ISO 10006:2003)

HRN EN ISO 10007:2002
Upravljanje kvalitetom -- Smjernice za oblikovanje upravljanjem (ISO 10007:1995; EN ISO 10007:1996)
Quality management -- Guidelines for configuration management (ISO 10007:1995; EN ISO 10007:1996)

nrHRN ISO 10007

Quality management systems -- Guidelines for configuration management (ISO 10007:2003)

HRN EN ISO 10012:2003
Sustav upravljanja mjerenjima -- Zahtjevi za mjerne procese i mjernu opremu (ISO 10012:2003; EN ISO 10012:2003)
Measurement management systems -- Requirements for measurement processes and measuring equipment (ISO 10012:2003; EN ISO 10012:2003)

HRN ISO/TR 10013:2002
Smjernice za izradu dokumentacije sustava upravljanja (ISO/TR 10013:2001)
Guidelines for quality management system documentation (ISO/TR 10013:2001)

HRN ISO/TR 10014:2002
Smjernice za upravljanje ekonomijom kvalitete (ISO/TR 10014:1998)
Guidelines for managing the economics of quality (ISO/TR 10014:1998)

HRN ISO/TR 10017:2003
Upute za statističke tehnike za ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003)
Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003)

HRN EN 12408:2006
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba -- Kontrola kvalitete (EN 12408:2004)
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -- Quality assurance (EN 12408:2004)

nrHRN EN 12798

Transport Quality System -- Road, rail and inland navigation transport -- Quality system requirements to supplement EN ISO 9002 for the transport of dangerous goods with regard to safety (EN 12798:1999)

HRN EN ISO 13485:2003
Medicinski uređaji -- Sustavi za upravljanje kvalitetom -- Zahtjevi za pravilnu primjenu (ISO 13485:2003; EN ISO 13485:2003)
Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003; EN ISO 13485:2003)

HRN EN ISO 13488:2003
Sustavi kakvoće -- Medicinski uređaji -- Posebni zahtjevi za primjenu EN ISO 9002 (popravljeno izdanje norme EN 46002:1996) (istovjetno s ISO 13488:1996; EN ISO 13488:2000)
Quality systems -- Medical devices -- Particular requirements for the application of EN ISO 9002 (revision of EN 46002:1996) (identical to ISO 13488:1996; EN ISO 13488:2000)

HRN EN 13980:2003
Električni uređaji za eksplozivne atmosfere -- Primjena sustava upravljanja kvalitetom (EN 13980:2002)
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres -- Application of quality systems (EN 13980:2002)

HRN ISO 14964
Mehaničke vibracije i udari -- Vibracije stacionarnih struktura -- Posebni zahtjevi upravljanje kakvoćom u mjerenjima i ocjeni vibracija (ISO 14964:2000)
Mechanical vibration and shock -- Vibration of stationary structures -- Specific requirements for quality management in measurement and evaluation of vibration (ISO 14964:2000)

HRN ISO 15161:2006
Smjernice za primjenu norme ISO 9001:2000 za prehrambenu industriju i industriju pića (ISO 15161:2001)
Guidelines on the application of ISO 9001:2000 for the food and drink industry (ISO 15161:2001)

HRN ISO/TS 16949:2002
Sustavi upravljanja kvalitetom -- Posebni zahtjevi kod primjene ISO 9001:2000 za automobilsku proizvodnju i za sustave pripadajućih servisnih dijelova (ISO/TS 16949:2002)
Quality management systems -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2000 for automotive production and relevant service part organizations (ISO/TS 16949:2002)

HRN EN ISO 19011:2003
Upute za neovisnu ocjenu/audit sustava upravljanja kvalitetom i/ili okolišem (ISO 19011:2002; EN ISO 19011:2002)
Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing (ISO 19011:2002; EN ISO 19011:2002)

HRN ISO/TS 29001:2004
Industrija nafte, petrokemije i prirodnog plina -- Područje-posebni sustavi upravljanja kvalitetom -- Zahtjevi za organizacije koje isporučuju proizvode i usluge (ISO/TS 29001:2003)
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Sector-specific quality management systems -- Requirements for product and service supply organizations (ISO/TS 29001:2003)

HRN EN 46001:2000
Sustavi kakvoće -- Medicinski uređaji -- Posebni zahtjevi za primjenu EN ISO 9001 (EN 46001:1996)
Quality systems -- Medical devices -- Particular requirements for the application of EN ISO 9001 (EN 46001:1996)

HRN EN 46002:2000
Sustavi kakvoće -- Medicinski uređaji -- Posebni zahtjevi za primjenu EN ISO 9002 (EN 46002:1996)
Quality systems -- Medical devices -- Particular requirements for the application of EN ISO 9002 (EN 46002:1996)

HRN EN 46003:2000
Sustavi kakvoće -- Medicinski uređaji -- Posebni zahtjevi za primjenu EN ISO 9003 (EN 46003:1999)
Quality systems -- Medical devices -- Particular requirements for the application of EN ISO 9003 (EN 46003:1999)

HRN EN 50103:1999
Upute za primjenu: EN ISO 9001, EN 46001, EN ISO 9002 i EN 46002 u industriji aktivnih medicinskih uređaja (uključujući aktivne ugradive uređaje) (EN 50103:1995)
Guidance on the application of: EN ISO 9001, EN 46001, EN ISO 9002 and EN 46002 for the active (including active implantable) medical device industry (EN 50103:1995)

Ažurna lista se može provjeriti na adresi upisom "03.120.10" u ICS polje

 


ISO norme


IWA 1:2005 Quality management systems -- Guidelines for process improvements in health service organizations
IWA 2:2003 Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education
IWA 4:2005 Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in local government
ISO Guide 34:2000 General requirements for the competence of reference material producers
ISO Guide 34:2000/Cor 1:2003

ISO 9000:2005 Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary
ISO 9001:2000 Quality management systems -- Requirements
ISO 9004:2000 Quality management systems -- Guidelines for performance improvements

ISO 10002:2004 Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for complaints handling in organizations
ISO 10005:2005 Quality management systems -- Guidelines for quality plans
ISO 10006:2003 Quality management systems -- Guidelines for quality management in projects
ISO 10007:2003 Quality management systems -- Guidelines for configuration management
ISO 10012:2003 Measurement management systems -- Requirements for measurement processes and measuring equipment
ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation
ISO 10014:2006 Quality management -- Guidelines for realizing financial and economic benefits
ISO 10015:1999 Quality management -- Guidelines for training
ISO/TR 10017:2003 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000
ISO 10019:2005 Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services
ISO/TR 13352:1997 Guidelines for interpretation of ISO 9000 series for application within the iron ore industry
ISO 13485:2003 Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes
ISO 14964:2000 Mechanical vibration and shock -- Vibration of stationary structures -- Specific requirements for quality management in measurement and evaluation of vibration
ISO/TR 14969:2004 Medical devices -- Quality management systems -- Guidance on the application of ISO 13485: 2003
ISO 15161:2001 Guidelines on the application of ISO 9001:2000 for the food and drink industry
ISO 15189:2003 Medical laboratories -- Particular requirements for quality and competence
ISO 15378:2006 Primary packaging materials for medicinal products -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2000, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP)
ISO/TS 16949:2002 Quality management systems -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2000 for automotive production and relevant service part organizations
ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing
ISO/TS 19218:2005 Medical devices -- Coding structure for adverse event type and cause
ISO 22870:2006 Point-of-care testing (POCT) -- Requirements for quality and competence
ISO/TS 29001:2003 Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Sector-specific quality management systems -- Requirements for product and service supply organizations
ISO/IEC 90003:2004 Software engineering -- Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software

Ažurna lista normi može se provjeriti na adresi

 


 

Baška

Idealno mjesto za vašu reklamu

www.kvaliteta.net