SUSTAVI UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU INFORMACIJA (ISMS)

  Seminari    Certifikati   Konzultanti   Cert. kuće     Norme      Radovi     Linkovi     Home  
         

 

FILIKON

POPIS KONZULTANATA

 


Unapređenje upravljačkih funkcija:
  -         
situacijska analiza postojećeg stanja
  -         
strateško planiranje, implementacija Balanced Scorecarda i Performance Managementa
  -         
mjerenje radne učinkovitosti i unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima
  -         
unapređenje poslovnih procesa
  -         
program izobrazbi za menadžment

Unapređenje primjene informatike:
  -         
procjena zrelosti informatike i implementacija COBIT-a
  -         
modeliranje poslovnih procesa za potrebe uspješnije informatizacije
  -         
nadzor informatičkih projekata

EU projekti - priprema i realizacija
 

Unapređenje poslovanja međunarodnim standardima:
  -         
analiza i ocjena postojeće organizacije poslovanja
  -          ISO 9001 sustavi upravljanja kvalitetom
  -         
ISO 27001/27002 cjeloviti sustavi sigurnosti informacija
  -         
ISO 22301 sustavi upravljanja kontinuitetom poslovanja
  -          ISO 20000 sustav upravljanja IT uslugama
  -         
ISO 14001 sustavi upravljanja zaštitom okoliša
  -         
ISO 22000 sustavi upravljanja sigurnošću hrane
  -         
ISO 17025 zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija
   -          EN 15017 sustav  upravljanja pogrebnim uslugama

Seminari iz svih navedenih područja

Kontakt osoba: dr.sc. Silvana Tomić Rotim, Trg Mažuranića 8/III, 10 000 Zagreb, Tel.: 01/4855-271, 4855-273, Fax.: 01/4855-272, E-mail: zih@zih.hr  , Web: www.zih.hr


FILIKON d.o.o.
Petra Hektorovića 2, 10000 Zagreb

info@filikon.hr
tel: 01
4650 797
fax: 01 4665 434www.filikon.hr

Osnovna djelatnost: savjetovanje u vezi poslovanja i upravljanja
Specijalnost: Savjetovanje i edukacija za uvođenje sustava upravljanja prema normama ISO 9001, ISO 14001, HACCP, integriranih sustava, te vođenje i nadzor projekata.


Konzalting za sustave upravljanja:

- kvalitetom prema ISO 9001
- okolišem prema ISO 14001
- sigurnošću hrane prema ISO 22000
- HACCP prema zakonskim zahtjevima
- sigurnošću na radu prema OHSAS 18001
- integrirani sustavi upravljanja

Načela našeg pristupa:

- pružati usluge po sistemu "ključ u ruke"
- osposobljavanje u organizaciji korisnika
- osposobiti na primjerima korisnika
- u sustav ugraditi dobru praksu organizacije
- uspostaviti minimum dokumentacije
- trajno biti na usluzi korisniku


Dekaform d.o.o., Zagreb, Nova cesta 119, tel 01/3096-172, e-mail: dekaform@inet.hr
web: http://www.dekaform.hr/SUPERA KVALITETA d.o.o.

Ljudevita Gaja 51, Zagreb
Tel: 01 4840 624

www.supera-kvaliteta.hr
info@supera-kvaliteta.hr


TEXEL d.o.o.
Specijalnost:
-Poslovi konzaltinga i izobrazba za uvođenje normi ISO 9001, ISO 14001, HACCP/ISO 22000, GLOBAL GAP, OHSAS 18001, ISO 27001, EN45001, ISO 9000-3.
-Software-ska potpora za sustave upravljanja kvalitetom / proizvodnjom, project management
Kontakt osoba: Edi Limari, dipl. ing. el.
10000 Zagreb, Gorice 7, Tel. 091/ 2015-411, Fax. 01/ 2347-074
E-mail: edi@texel.hr
Web: http://www.texel.hr


   QUALITAS d.o.o.
Jukićeva 6, 10000 Zagreb
Tel. 01/488-3993, faks 01/488-3994, e-pošta info@qualitas.hr, WEB: www.qualitas.hr
Osoba za kontakt:  Velimira Brnić (velimira.brnic@qualitas.hr)
Savjetovanje pri više od 300 uspješno završenih projekata uspostave sustava upravljanja:
o kvaliteta - ISO 9001, ISO/IEC 17025, TQM
o okoliš - ISO 14001
o sigurnost hrane - ISO 22000, HACCP
o zdravlje i sigurnost na radu - OHSAS 18001
o sigurnost informacija – BS 7799
o dobra poljoprivredna praksa - GLOBALGAP
o poslovni procesi (reinženjering, benchmarking)
o integrirana informatička rješenja (ERP,BI)

Kvadra Consulting
Savjetovanje i obrazovanje za informacijsku sigurnost po normi ISO 27001

Sigurnost nije trošak nego strateška investicija - mi znamo najbolji put!

Dejan Košutić, MBA
Phone: +385-1-4834-120
Fax: +385-1-4834-118
Mobile: +385-98-304-566
info@kvadraconsulting.com
 Kvadra savjetovanje d.o.o.
 Ul. Vladimira Nazora 64
 10000 Zagreb
 Croatia
 www.kvadraconsulting.com

CONSULTOR d.o.o.
Pletenci 43, 51000 Rijeka
tel. 051 / 329 230, fax. 051 / 329 231
e-mail: consultor@inet.hr , web: www.consultor-ri.hr


ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.
Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska

Sektor kvalitete: mr.sc. Dragutin Juraj, dipl.ing.
Tel.: ++385 (0)1 4806 704; ++385 (0)1 4806 777; Fax: ++385 (0)1 4806 700
http://www.zik.hr ; e-mail: dragutin.juraj@zik.hr ; e-mail2: info@zik.hr


PULSAR
Dubrovacka 57, HR-21000 Split, CROATIA
Tel/fax. ++385 21 382 685, ++385 21 382 686
web stranice: www.pulsar.hr
e-mail: info@pulsar.hr
Specijalnost: kvaliteta informatičkih sustava


SYSTEMCOM d.o.o.
Kružićeva 4, HR-10000 Zagreb
Tel: (01)-2335-880, (01)-2339-591 fax: (01)-2339-590
web stranice: www.systemcom.hr
e-mail: info@systemcom.hr


ADRIA KON Poslovno i informatičko savjetovanje
Jezer 20, 52420 BUZET
tel. 052 665 163, fax. 052 665 163, tel. 091 251 1670
e-mail: adriakon@vip.hr , www.adriakon.hr

Kontakt: Vladimir Prodan, dipl. ing.
tel. 091 251 1670, e-mail: vprodan@vip.hr


PSI d.o.o. - PROCESS SYSTEM INTELLIGENCE
Horvaćanska 23a, HR-10000 Zagreb
T: +385 1 3647 159, F: +385 1 3647 160
w: www.psi.hr  e: info@psi.hr 
-------------------------------
QM savjetovanje: ISO 9001 > ISO 9004 > TQM, Rapid certification
Business Process savjetovanje: Business Process Management, Business Intelligence, Enterprise Performance Management
ICT savjetovanje: Information Service Management = ISO 20000 (BS15000), Information Security Management = ISO 17799 (BS 7799)


"sam-sec"
IT-Security Consulting, Solutions, Audits
Franza Liszta 3A, 10430 Samobor
Kontakt: Dipl.-Ing. Zoran Osrečki, CISSP, CISA, CISM, BS7799 LA
tel. 01-3362 554, 01-2911 450, fax. 01-2911
e-mail: office@sam-sec.hr
www.sam-sec.hr 


CONSULTUS d.o.o. za poslovno savjetovanje

ISO 9001 ISO 14001 ISO 17025 OHSAS 18001 ISO 27001 HACCP

Vrbik 26, 10000 ZAGREB
tel.: 01 3647 199, fax: 01 3647 199, e-mail: consultus@consultus.hr
kontakt osoba: Igor Pus, mob: 098 359533, e-mail: igor.pus@consultus.hr