SUSTAVI UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU INFORMACIJA (ISMS)

  Seminari    Certifikati   Konzultanti   Cert. kuće     Norme      Radovi     Linkovi     Home  
           

 

Radovi prezentirani na Hrvatskim konferencijama o kvaliteti

RADOVI

Radovi prezentirani na Hrvatskim konferencijama o kvaliteti (.pdf):

IMPLEMENTACIJA ISMS-A - ISKUSTVO IZ PRVE RUKE, Ivan Bašic, Dean Vukasović

DOKUMENTACIJSKI PORTAL – MEHANIZAM INTEGRACIJE SUSTAVA KVALITETE I SIGURNOSTI INFORMACIJA, Gabrijela Jurić, Ivan Bašic

SIGURNOST INFORMACIJA PO NORMI ISO/IEC 27001 U POSTOJEĆIM SUSTAVIMA UPRAVLJANJA, Jože Knez, Goran Budiselić

UNAPRIJEĐENJE ZAŠTITE INTEGRITETA ELEKTRONIČKIH LABORATORIJSKIH PODATAKA, Tomislav Madić i dr.

PARALELNO UVOĐENJE INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG, SUSTAVA I SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM – DA ILI NE?, Ivica Pale

USKLAĐIVANJE IT-a S POSLOVNIM SUSTAVOM, Silvana Tomić Rotim

 

 

 

Baška

Idealno mjesto za vašu reklamu

www.kvaliteta.net