SUSTAVI UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE (FSMS)

  Seminari    Certifikati   Konzultanti   Cert. kuće     Norme      Radovi     Linkovi     Home  
         

 

-- KVALITETA.NET --

POPIS KONZULTANATA

 

DEKAFORM d.o.o.

Konzalting za sustave upravljanja:

- kvalitetom prema ISO 9001
- okolišem prema ISO 14001
- sigurnošću hrane prema ISO 22000
- HACCP prema zakonskim zahtjevima
- sigurnošću na radu prema OHSAS 18001
- integrirani sustavi upravljanja

Načela našeg pristupa:

- pružati usluge po sistemu "ključ u ruke"
- osposobljavanje u organizaciji korisnika
- osposobiti na primjerima korisnika
- u sustav ugraditi dobru praksu organizacije
- uspostaviti minimum dokumentacije
- trajno biti na usluzi korisniku


Dekaform d.o.o., Zagreb, Nova cesta 119, tel 01/3096-172, e-mail: dekaform@inet.hr
web: http://www.dekaform.hr/


 


 

FILIKON d.o.o.
Petra Hektorovića 2, 10000 Zagreb

info@filikon.hr
tel: 01
4650 797
fax: 01 4665 434www.filikon.hr

Osnovna djelatnost: savjetovanje u vezi poslovanja i upravljanja
Specijalnost: Savjetovanje i edukacija za uvođenje sustava upravljanja prema normama ISO 9001, ISO 14001, HACCP, integriranih sustava, te vođenje i nadzor projekata.


BIOTECHNICON poduzetnički centar d.o.o.
Hrvatskih iseljenika 30, 21000 Split
tel: 021 485 461, fax: 021 348 871
Ured Tehnološki centar Split
Put Kopilice 5, 21000 Split
tel: 021 317 636, fax: 021 317 638
Ured Zagreb
Teslina 10/III, 10000 Zagreb
tel: 01 481 4466, fax: 01 481 4463
e: mail: info@biotechnicon.hr
web: www.biotechnicon.hr
   

- poduzetnički centar za subjekte u poslovanju s hranom
- nadzorna stanica u ekološkoj proizvodnji
- vođenje i nadzor projekata
- povezivanje i promocija poduzetništva
- savjetovanje i edukacija za uvođenje sustava upravljanja prema normama HACCP i ISO 9001, te integriranih sustava


Unapređenje upravljačkih funkcija:
  -         
situacijska analiza postojećeg stanja
  -         
strateško planiranje, implementacija Balanced Scorecarda i Performance Managementa
  -         
mjerenje radne učinkovitosti i unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima
  -         
unapređenje poslovnih procesa
  -         
program izobrazbi za menadžment

Unapređenje primjene informatike:
  -         
procjena zrelosti informatike i implementacija COBIT-a
  -         
modeliranje poslovnih procesa za potrebe uspješnije informatizacije
  -         
nadzor informatičkih projekata

EU projekti - priprema i realizacija
 

Unapređenje poslovanja međunarodnim standardima:
  -         
analiza i ocjena postojeće organizacije poslovanja
  -          ISO 9001 sustavi upravljanja kvalitetom
  -         
ISO 27001/27002 cjeloviti sustavi sigurnosti informacija
  -         
ISO 22301 sustavi upravljanja kontinuitetom poslovanja
  -          ISO 20000 sustav upravljanja IT uslugama
  -         
ISO 14001 sustavi upravljanja zaštitom okoliša
  -         
ISO 22000 sustavi upravljanja sigurnošću hrane
  -         
ISO 17025 zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija
   -          EN 15017 sustav  upravljanja pogrebnim uslugama

Seminari iz svih navedenih područja

Kontakt osoba: dr.sc. Silvana Tomić Rotim, Trg Mažuranića 8/III, 10 000 Zagreb, Tel.: 01/4855-271, 4855-273, Fax.: 01/4855-272, E-mail: zih@zih.hr  , Web: www.zih.hr


 - planiranje i uspostava sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2000
 - uspostava HACCP sustava - iskustvo u poznatim svjetskim i hrvatskim tvrtkama
 - provedba audita i obuka internih auditora

  Osijek, Sv. Petka 31
  t: 031/ 573 584,   091/ 254 64 17, e-mail: gglavas@inet.hr

 

STEP osiguranje kvalitete d.o.o.
10 000 ZAGREB, Pokornoga 10
Osoba za kontakt: dipl. ing. Danijel Hofer
Mob: 099/600-21-31
e-mail: danijel.hofer@step-kvaliteta.hr
www.step-kvaliteta.hr 
Poslovno savjetovanje za sustave:

- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- OHSAS 18001:2007
- ISO 27001:2005
- SA 8000
- ISO 22000:2005
- HACCP
- Auditiranje sustava
- In-house seminari


SUPERA KVALITETA d.o.o.

Ljudevita Gaja 51, Zagreb
Tel: 01 4840 624

www.supera-kvaliteta.hr
info@supera-kvaliteta.hr


Infomodul d.o.o.
Franje Galinca 1c
HR-42000 Varaždin

Kontakt osoba: Marijana Staneković, dipl. ing., IRCA Lead auditor
Tel. 042/206 999
E-mail: info@iso-konzultacije.com.hr , info@infomodul.hr
Web: www.iso-konzultacije.com.hr , www.infomodul.hr 

- Konzultantske usluge pri uvođenju ili održavanju sustava upravljanja kvalitetom - ISO 9001, okolišem - ISO 14001, sigurnošću hrane - HACCP i održive poljoprivrede – GLOBALGAP
- Seminari, interna edukacija auditora
- Software za upravljanje dokumentima prema ISO standardu – Infomodul Kvaliteta


QUALITAS d.o.o.
Jukićeva 6, 10000 Zagreb
Tel. 01/488-3993, faks 01/488-3994, e-pošta info@qualitas.hr, WEB: www.qualitas.hr
Osoba za kontakt:  Velimira Brnić (velimira.brnic@qualitas.hr)

TEXEL d.o.o.
Specijalnost:
-Poslovi konzaltinga i izobrazba za uvođenje normi ISO 9001, ISO 14001, HACCP/ISO 22000, GLOBAL GAP, OHSAS 18001, ISO 27001, EN45001, ISO 9000-3.
-Software-ska potpora za sustave upravljanja kvalitetom / proizvodnjom, project management
Kontakt osoba: Edi Limari, dipl. ing. el.
10000 Zagreb, Gorice 7, Tel. 091/ 2015-411, Fax. 01/ 2347-074
E-mail: edi@texel.hr
Web: http://www.texel.hrCONSULTOR d.o.o.
Pletenci 43, 51000 Rijeka
tel. 051 / 329 230, fax. 051 / 329 231
e-mail: consultor@inet.hr , web: www.consultor-ri.hr


BIRO Q d.o.o. Ljubljana, Slovenija
Svetovanje na področju kakovosti proizvodov in storitev
1117 Ljubljana, Dergomaška 17, Slovenija
tel: 00386 1/ 1 5105 730 ili fax 00386 1 5105 735,
e-mail: biro.quality@siol.net


ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.
Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska

Sektor kvalitete: mr.sc. Dragutin Juraj, dipl.ing.
Tel.: ++385 (0)1 4806 704; ++385 (0)1 4806 777; Fax: ++385 (0)1 4806 700
http://www.zik.hr  ; e-mail: dragutin.juraj@zik.hr  ; e-mail2: info@zik.hr


KON-TEH-KOM d.o.o.
Konzalting za uvođenje sustava upravljanja
Kontrola metodama bez razaranja u industriji

Sjedište Zagreb
Kontakt osoba: Mirko Grbac, dipl.inž.stroj. / Gsm: 098-231716
Tel: 01-3012165, Fax: 01-3026014 Trpanjska 34-10000 ZAGREB
e-mail: mirko@kon-teh-kom.hr

info@kon-teh-kom.hr  , www.kon-teh-kom.hr 


Magnat d.o.o. za poslovno savjetovanje i investicije
Draga 2, 22000 Šibenik
Tel: 022 201-162, Fax: 022 201-165
E-mail: consulting@magnat.hr
Kontakt osoba: Marica Bura
Pružanje savjetodavne usluge i edukacije za izgradnju, provedbu i održavanje sustava međunarodni normi ISO 9001, ISO 14001 i HACCP.


H-kvaliteta d.o.o.
Nike Grškovića 7, Zagreb
Gervaisova 18, Pula
Savjetovanje i vođenje projekata za izradu i uspostavu sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda

Kontakt: mr.sc. Nada Hegeduš
te/fax: 01 / 4683354, mob: 091 / 576 23 06
e-mail: nada.hegedus@h-kvaliteta.hr


ŠUŠNIĆ d.o.o. za poslovno savjetovanje

Sjedište: HR-51000 Rijeka, Brdo 13
Ured: HR-51000 Rijeka, M.Barača 19
Tel. 051 459 999
Fax 051 459 900
Mob 091 20 20 850
Kontakt osoba: mr. Saša Šušnić dipl.ing.
Email:
sasa.susnic@ri.t-com.hr
Web
www.susnic.hr

Implementacija ISO normi i HACCP sustava

Edukacija

Vještačenja u proizvodnji i prometu hrane

Optimizacija procesa

Nutricionizam


HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS INTERNATIONAL Ltd. (HMS-I)
Zaharova 9, HR–10 000 Zagreb / Trav. de Gracia 68, E–8006 Barcelona

HMS-I je konzultantska firma specializirana za hotele, restorane i kampove.
Savjetodavne usluge za implementaciju ISO 9001:2000 i HACCP.
Implementacija vaših vlastitih internih sustava kvalitete, putem Q-HMS (Quality Hospitality Management System), metodologije koja potiče kontinuirano unapređenje, i priprema vaše poduzeće za buduću certifikaciju.

Generalni direktor: Marco Julia-Eggert, MMH-Cornell Univ.
E-mail: info@hospitalitymsi.com , Web: www.hospitalitymsi.com


CONSULTUS d.o.o. za poslovno savjetovanje

ISO 9001 ISO 14001 ISO 17025 OHSAS 18001 ISO 27001 HACCP

Vrbik 26, 10000 ZAGREB
tel.: 01 3647 199, fax: 01 3647 199, e-mail: consultus@consultus.hr
kontakt osoba: Igor Pus, mob: 098 359533, e-mail: igor.pus@consultus.hr


CM-EXPERT d.o.o.
Konzalting za ISO 9001, HACCP i upravljanje projektima
Trg bana Jelačića 3, 10000 Zagreb
e-mail: vitomir.luketa@cm-expert.hr , web: www.cm-expert.hr
Tel.: +385 1 4816195, 4816147
Direktor: Vitomir Luketa


PC LAB d.o.o.
Konzalting za sustave upravljanja prema ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000
Priprema za certificiranje betonara prema EN 206-1
IT projekti
Braće Cvijića 15, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3648135, 3648136, 3648137
Direktor: Boris Jantolek
e-mail: pclab@pclab.hr , web: www.pclab.hr


Proteko d.o.o.
Konzultanske usluge uvodenja ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OSHAS 18001, HACCP, Auditiranje sustava, seminari
Franje Puškarića 18, 10 250 Zagreb, Hrvatska

Telefon: + 385 1 653 0052, Fax: + 385 1 653 0059
E-mail: info@proteko.hr


DEKON POSLOVNO SAVJETOVANJE

Dr.A.Mohorovičića 34         Menadžment Centar
51410 OPATIJA                 Hotel Admiral - Opatija
Tel/fax 051 701 465
Mob: 095 905 1955                 Ured u Rijeci:
e-mail: josip.dedic@inet.hr        M.Barača 19
info@dekon.hr                         Tel. 051 264 639

- dizajniranje poslovnih sustava
- konzalting usluge za kvalitetu, okoliš i sigurnost ( ISO 9001, ISO 14001, HACCP )
- Izrada poslovnih planova i studije ekonomske opravdanosti
Kontakt osobe: Josip Dedić dipl.ing., Nikola Musulin dipl.oecc.


MD-KEL d.o.o.
Zlatka Šulentića 11, Malešnica
10090 Zgareb

Tel/fax: 01/3733 662, GSM: 091/405 2006, 091/405 2005
web: www.md-kel.hr , e-mail: info@md-kel.hr

  • HACCP, savjetovanje, ISO 9001, ISO 22000, consulting, ISO 14001, OHSAS 18001

LENS d.o.o.

- usluge uspostave sustava upravljanja kvalitete prema iso normi 22000 i HACCP sustava

LENS d.o.o., 10000 Zagreb, Kolarova 13

Tel/fax: O1/ 2339-149, tel: 01 / 2302-137, mob: 091/ 2339-149
E-mail: haccp@pekarstvo.hr , info@pekarstvo.hr
WEB: www.pekarstvo.hr


MARIS KONZALTING d.o.o.
Velimira Škorpika bb
22000 Šibenik
 
Tel/fax: 022 340 340, Mob: 091 149 1975
web: www.maris-konzalting.hr , e-mail: info@maris-konzalting.hr
kontakt osoba: Emilija Friganović, mag. ing. techn. aliment.
 
Poslovno savjetovanje - HACCP, ISO 22000,ISO 9001, ISO 14001,
auditiranje sustava, seminari