Kvaliteta      Okoliš      Hrana    Informacije     OHSAS      Home  
         

 Prva akreditirana certifikacijska kuća u Hrvatskoj

POPIS CERTIFIKACIJSKIH KUĆA


Det Norske Veritas Adriatica d.o.o.
Buzinski prilaz 32/II, Zagreb
Telefon: 01 24 99 850, Fax: 01 24 99 860

Country Adriatic Office Zagreb :
Ranko Režek – Direktor  ranko.rezek@dnvgl.com)
Jelena Gruja – Direktor marketinga i razvoja (jelena.gruja@dnvgl.com)

web-site: www.dnvba.hr


Det Norske Veritas posjeduje više od 80 međunarodno priznatih akreditacija širom svijeta
Pružamo usluge certifikacije prema svim međunarodnim normama, za sustave upravljanja:

        kvalitetom (ISO 9001),
        zaštitom okoliša (ISO 14001),
        zdravljem i sigurnosti na radu (OHSAS 18001),
        društvenom odgovornošću (SA 8000),
        zdravstvenom ispravnošću hrane (ISO 22 000),
        informacijskom sigurnošću (ISO 27001),
        kvalitetom u automobilskoj industriji (TS 16949),
        kvalitetom i rizicima za medicinske proizvode (ISO 13485),
        kontrole sigurnosti i kvalitete u poljoprivrednoj proizvodnji (GlobalGap),
        tehničke norme IFS i BRC,
        Ce markice i sl.


BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.
E-mail: office.croatia@hr.bureauveritas.com
Web: http://www.bureauveritas.hr

Sjedište-Rijeka: Ciottina 17A, 51000 Rijeka, tel: 051-213 672; fax: 051-211 067
                           Tihomir Kežić – Direktor
                           Davor Turčić - Managing Director for Industry & Facilities

Ured Zagreb: Vrbik 8a, 10000 Zagreb, tel: 01 652 93 98; fax: 01 653 94 81
                       Miljenko Gospodarić - Sales Executive
                       e-mail miljenko.gospodaric@hr.bureauveritas.com , GSM 099 233 9850

Ured Split: Obala kneza Branimira 16, 21000 Split, tel: 021-323 024; fax: 021-482 871
                   Željko Pehar - Sales Executive

Bureau Veritas kao međunarodno priznata certifikacijska, verifikacijska i inspekcijska kuća pruža usluge certificiranja sustava upravljanja, usluge iz područja pomorstva, industrije, te specijalizirane tečajeve i edukaciju internih i vodećih (IRCA registriranih) auditora.
U području certifikacije sustava upravljanja pružamo usluge certificiranja po svim međunarodno priznatim normama:
ISO 9001-Sustav upravljanja kvalitetom
IS0 14001- Sustav upravljanja zaštitom okoliša
OHSAS 18001-Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
HACCP, ISO 22000, FSSC, IFS, MSC- Sustavi i norme u području sigurnosti hrane
ISO 27001, ISO 20000- Sustavi upravljanja u području informacijske sigurnosti i usluga
ISO 50001- Sustav upravljanja energijom
SA 8000- Sustav upravljanja društvenom odgovornošću
ISO 13485- Sustav upravljanja kvalitetom u industriji medicinskih uređaja
EN 15038- Prevoditeljske usluge


 

 

 

SGS Adriatica d.o.o.

Karlovačka cesta 4-I, Zagreb
Telefon: 01 6140961, Fax: 01 6140962

Kontakt:
Drago Goić- Head of SSC sector ( drago.goic@sgs.com  ) mob 0911425949

SGS Adriatica ured Rijeka :
Denis Sonje - Sales executive ( denis.sonje@sgs.com ) mob 091 3369417
F la Guardia 13, 51000 Rijeka, Telefon: 01 6140961, Fax: 01 6140962

SGS Adriatica ured Split :
Zoranićeva 61a, 21210 Split, Telefon: 021 244139 , Fax: 021 244 139

SGS Group posjeduje više od 40 međunarodno priznatih akreditacija širom svijeta
Pružamo usluge certifikacije prema svim međunarodnim normama, za sustave upravljanja:

    • kvalitetom (ISO 9001),
    • zaštitom okoliša (ISO 14001),
    • zdravljem i sigurnosti na radu (OHSAS 18001),
    • društvenom odgovornošću (SA 8000),
    • zdravstvenom ispravnošću hrane (ISO 22 000),
    • informacijskom sigurnošću (ISO 27001),
    • GMP ( ISO 22716; ISO 15378 ),
    • kvalitetom i rizicima za medicinske proizvode (ISO 13485),
    • kontrole sigurnosti i kvalitete u poljoprivrednoj proizvodnji (GlobalGap),
    • tehničke norme IFS i BRC,
    • Ce markice i sl.
ICR Adriatica d.o.o.
Ilica 47, HR-10000 Zagreb, Croatia
www.icradriatica.com

T. +385.1.4846.618
F. +385.1.4846.618
E. info@icradriatica.com


 

    
     ADRIA
NORMA d.o.o.

     Vukovarska 284/C, III kat, 10 000 Zagreb
     tel: +385-1-4579-777
     fax: +385-1-3864-358
     e-mail: info@adrianorma.hr 
     web: www.adrianorma.hr 

Kontakt:
Ivana Happ
tel.: +385-1-4579-777; mob: +385-99-2290-675; e-mail: ihapp@adrianorma.hr 

Certifikacija sustava upravljanja: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485, HACCP/ISO 22000, ISO 27001, EN 16001, Brand standardi itd.

Certifikacija proizvoda: MDD (medicinski proizvodi); ATEX (proizvodi koji rade u eksplozivnoj atmosferi)
 

United Registrar of Systems Adriatica d.o.o.
Braće Radić 23, 43226 Veliko Trojstvo, Bjelovar - Hrvatska
Telefon: 043 885 030, Fax: 043 885 030

Kontakt:
Igor Miličević, direktor
igor.milicevic@hr.urscertification.com 
Mobitel: 099 368 0011
web-site: www.urs-adriatica.com
URS Adriatica je dio ROS (Registrar of Standards) grupe iz Velike Britanije, te svojim radom pokriva područje Republike Hrvatske i zemalja regije. U području sustava upravljanja pružamo usluge certifikacije po svim poznatim međunarodnim standardima:

• ISO 9001 – Upravljanje kvalitetom,
• ISO 14001 – Upravljanje okolišem,
• OHSAS 18001 – Upravljanje sigurnošću i zaštitom zdravlja,
• ISO 22000, HACCP – sigurnost hrane,
• ISO 27001 – Upravljanje informacijskom sigurnošću,
• ISO/TS 16949 – Upravljanje kvalitetom u automobilskoj industriji,
• BS 25999 – Održavanje kontinuiteta poslovanja,
• AS 9100 – Upravljanje kvalitetom u zrakoplovnoj industriji
Između ostalog ROS grupa nudi i usluge certifikacije osoblja, inspekcije, poslovnog povezivanja (ACB) te osiguranja.
 

 


ISACert d.o.o.

Izidora Kršnjavoga 13
10 000 Zagreb

www.isacert.hr

 


Kontakt:
Lana Nikolić
Sales & Marketing Manager
Mob: +385 91 242 4616
e-mail: marketing@isacert.hr
 

 

SIQ CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb
tel: +385-1-6551-305, fax: +385 1-6551-306
e-mail: info@siq.hr , web: www.siq.hr

Kontakt: Štefica Mezdjić – direktorica
tel.: +385-1-6547-617, mob: +385-98-388-057


TÜV SÜD Sava d.o.o., Podružnica Zagreb
Savska cesta 66/VIII, 10 000 Zagreb
Tel: 01/6130565, fax: 01/6130566
e-mail: TUV SUD Sava d.o.o.

Direktor: Nikola Tatalović, e-mail: nikola.tatalovic@tuv-sud.hr
Kontakt osoba: Ana Žura, e-mail: ana.zura@tuv-sud.hr
Web-adresa: www.tuv-sud.hr


Cro Cert, d.o.o.
Cro Cert , Centar za certificiranje sustava upravljanja, d.o.o.
Bulićeva 14, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6044070
Telefax: 01/6044453
E-mail: cro-cert@cro-cert.hr
Web stranica: www.cro-cert.hr 

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA (CRS)
Marasovićeva 67, 21000 Split,

kontakt osoba:
Damir Roje tel.:021 408 116
E-mail: csys@crs.htnet.hr
web: www.crs.hrDQS Zagreb d.o.o.

Avenija V. Holjevca 23
10010 Zagreb
e-mail: info@dqs.hr 
web-site: www.dqs.hr 
Kontakt osoba: Katarina Dulibić, izvršni direktor
GSM: +385 99 234 234 0
Tel/fax: +385 (0) 1 6609 136

TÜV Croatia d.o.o.
Dr. M. Budaka 1, 35 000 Slavonski Brod
Tel. 035-447 678, 035-400 590, fax: 035-447 603

Ured u Zagrebu
Omiška 2, 10000 Zagreb
Tel: 01-3668 307, fax: 01-3668 308
e-mail: tuv-croatia@tuv-croatia.hr


Lloyd's Register EMEA, Podružnica Hrvatska, Ured Zagreb
Lloyd's Register Quality Assurance, Ured Zagreb
Trg J. F. Kennedy 6b, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Kontakt osoba: Veljko Mahmet, tel: 01/ 23 20 960; fax: 01/ 23 20 992; GSM: 098 311 159
e-mail: zagreb@lr.org


OPTIMUS STOP d.o.o.

30. svibnja 1990. 30
35 000 Slavonski Brod
Kontakt osoba: Robert Sajfert
GSM: 095/222-1977, Tel: 035/258-532, fax: 035/255-311
Web: www.optimus-stop.hr , e-mail: info@optimus-stop.hr