Kvaliteta       Okoliš       Hrana    Informacije     OHSAS       Home  

 kvaliteta.net - WEB PORTAL ZA SUSTAVE UPRAVLJANJA

ISO 9001:20015                 ISO 14001:2015


ISO 9001 i ISO 14001 u novom ruhu - Annex SL


Tijekom proteklih godina ISO je objavio čitav niz normi sustava upravljanja koje su pokrivale područja kvalitete, okoliša, informacijske sigurnosti itd. Iako su imale određene zajedničke elemente, svaka je bila priča za sebe što je dovodilo do određenih problema kod uvođenja, pogotovo ako se uvodio integrirani sustav. Kako bi se takvi problemi izbjegli u budućnosti, ISO je objavio novu uputu za pisanje standarda kojoj je cilj osiguravanje jednake strukture, teksta i uobičajenih naziva i definicija za norme sustava upravljanja pod nazivom Annex SL.


Namjera je ujednačiti norme kako bi se olakšala integrirana primjena, ali i olakšalo razumijevanje samih standarda. Od sada svi tehnički odbori koji se bave razvojem normi iz područja sustava upravljanja moraju slijediti upute iz Annexa SL. On ujednačuje strukturu, tekst, nazive i definicije uklanjajući konflikte među pojedinim normama, ali istovremeno ostavlja stručnjacima koji rade na razvoju normi dovoljno fleksibilnosti za integraciju specifičnih tehničkih tema i zahtjeva.
Annex SL osim što ujednačuje onaj zajednički dio svih normi s područja sustava upravljanja, poseban naglasak daje na područja koja su se pokazala kao bitna:

 •  Upravljanje rizicima – Annex SL podiže koncept preventivnih i korektivnih radnji na višu razinu u sustav upravljanja i procjene rizika. Traži da rizici budu predviđeni i obrađeni već u samoj fazi planiranja, a ne nešto na što se reagira tek kada se dogodi. Jednostavno traži od organizacije da iskoristi podatke koje je sakupila, doda svoje iskustvo i osigura odgovarajuću procjenu rizika i uspješne odgovore na njih. Isto tako zahtjeva bolju mjerljivost u planiranju i korištenje metrike koja će biti dobra podrška primjeni.

 • Dostupnost dokumentacije – Annex SL prepoznaje postojanje modernih načina diseminacije informacija, kao i upravljanja dokumentacijom, tako da naglašava dodatne zahtjeve vezane uz dokumentaciju i način komunikacije unutar organizacije. Traži se postojanje pravih radnih uputa, čak i za poslove koji djeluju jednostavno i očigledno. Ideja ima smisla jer ta dokumentacija održava ujednačenost raspodjele radnih zadataka, ali i pomaže u planiranju rasta i dodavanja ili zamjene resursa. Taj prošireni pristup dozvoljava i podržava druge načine gledanja, spremanja, revidiranja i distribuiranja dokumentacije poput internih i eksternih mreža i računalstva u oblaku, te veći broj formata.

 • Šira uključenost – Annex SL zahtijeva od predlagatelja norme uzimanja u obzir „konteksta organizacije“. To zahtijeva od organizacije, ne samo slušanje kupaca, zaposlenika i dobavljače, već i onih na koje djelovanje organizacije ima utjecaja, kao što je šira zajednica. Planiranje kvalitete time postaje širi pojam – istražuju se sva potencijalna područja koja mogu utjecati na poslovanje i razvoj politika kvalitete za „novo doba“. Ta šira informacijska baza može otkriti nove rizike, ali i dati odgovore kako ih ukloniti.


 • Annex SL pokušava izbalansirati potrebu za dodavanje pravila za specifičnija područja s držanjem dupliranih poslova na minimumu. On sve norme s područja sustava upravljanja oblikuje u deset područja:
  1. Scope - Područje primjene
  2. Normative references - Upućivanje na druge norme
  3. Terms and Definitions - Nazivi i definicije
  4. Context of the organization - Kontekst organizacije
  5. Leadership - Vodstvo
  6. Planning - Planiranje
  7. Support - Podrška
  8. Operation - Rad
  9. Performance evaluation - Procjena izvedbe
  10. Improvement - Poboljšavanje


 • Primjeri istih naziva: Organizacija, zainteresirana strana, politika, cilj, kompetencija, usklađenost.
  Primjer identičnog teksta: Uprava mora osigurati da odgovornosti i ovlasti budu određene i poznate unutar organizacije.
  Tri norme s područja sustava upravljanja su već objavljene u skladu s ovim novim harmoniziranim formatom, a sedam je u raznim fazama prihvaćanja. I nove revizije ISO 9001 i ISO 14001 koje su u tijeku biti će usklađene s ovim Annexom SL, no trebat će nekoliko godina da sve norme budu usklađene.
  Postoje određene jezične promjene kao što je promjena s dokumentacije i zapisa na dokumentirane informacije, kao i veće prihvaćanje i korištenje IT sustava i drugih alata kako bi se pokazalo što se i kako radi. Nove norme prepoznaju širi koncept rizika u kontekst sustava upravljanja, kao i poticanje svih da preventivne aktivnosti vide u širem smislu, a ne samo sprečavanje ponavljanja incidenta.

 

Download:

 Annex SL (pdf)

 IRCA Annex SL brošura