Kvaliteta       Okoliš       Hrana    Informacije     OHSAS       Home  

 kvaliteta.net - WEB PORTAL ZA SUSTAVE UPRAVLJANJA

Annex SL                 ISO 14001:2015


ISO 9001:2015


Više od milijun organizacija u 176 zemalja primjenjuje ISO 9001:2008 u svom radu, što ne daje mjesta sumnji da je norma ISO 9001 preferirani globalni standard za upravljanje kvalitetom, no kratak pogled u povijest norme pokazuje da je revizija izuzetno potrebna. Zadnja bitna revizija norme bila je 2000., a 2008. napravljene su samo manje izmjene, tako da postojeća verzija ne uvažava promjene koje su se dogodile u zadnjih desetak godina. Nacrt nove norme je sad objavljen i vidljive su značajne promjene.

Promjene idu od same strukture dokumenta koja je sad u skladu s novom visoko-razinskom strukturom (Dodatak SL) koja donosi ujednačenu terminologiju i omogućava lakšu integraciju različitih sustava. Cilj je povečati jasnoću i dostupnost i smanjiti prostor za proizvoljne interpretacije. Uz to izraz „proizvod“ zamijenjen je s „roba i usluge“ kako bi se smanjila postojeća pristranost prema kompanijama koje se bave fizičkim proizvodima, te će stoga norma biti primjenjiva za organizacije svih vrsta. Ono što upada u oči je nepostojanje zahtjeva za preventivnim radnjama. ISO objašnjava kako je sprećavanje nesukladnosti zadaća sustava upravljanja kvalitetom u cijelosti, a ne samo jednog njegovog dijela.

Uvode se i dva nova članka koji se odnose na kontekst organizacije koji traže od organizacije određivanje problema i zahtjeva koji mogu utjecati na planiranje sustava upravljanja kvalitetom i mogu se iskoristiti kao ulazne informacije kod razvoja sustava upravljanja kvalitetom. Ti članci nalaze se u odjeljcima 4.1 i 4.2. Prihvaćanje procesnog pristupa kod primjene sustava upravljanja kvalitetom je vidljivije uvođenjem članka 4.4.2 koji izričito određuje zahtjeve za prihvaćanjem procesnog pristupa.

ISO 9001:2015 je trenutno u fazi nacrta odbora i ISO podržava promjedbe i komentare zainteresirane javnosti kako bi u konačnici imali što bolju normu. Objava konačne verzije očekuje se u drugoj polovici 2015. godine ovisno o komentarima i rezultatima dva kruga glasovanja.

ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015 usporedba
Crveno – tekst preuzet iz Dodatka SL

 

ISO 9001:2015 – objavljen nacrt norme
(DNV GL)


Objavljen je nacrt (Draft international Standard) nove verzije najpoznatije svjetske norme ISO 9001 za upravljanje kvalitetom. Objava norme očekuje se u rujnu 2015.
Nova norma ISO 9001:2015 važan je korak naprijed jer predstavlja promjene u smjeru koji je više usklađen s trenutnim poslovnim praksama i potrebama.
DNV GL je bio aktivno uključen u rad ISO odbora tokom kreiranja norme (ISO/TC 176/2). Nova revizija sadrži značajne promjene. Naime, sve će nove ISO norme, uključujući i ISO 9001:2015 sadržavati dio zajedničkih zahtjeva (High Level Structure) koji će organizacijama omogućiti jednostavniju implementaciju i primjenu dodatnih normi.
Norma za upravljanje okolišem ISO 14001:2015 (koja zamjenjuje ISO 14001:2004) biti će objavljena u lipnju/srpnju 2015. Norma za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu ISO 45001:2016 (koja zamjenjuje OHSAS 18001) biti će objavljena u rujnu 2016. Na taj način, do kraja 2016. godine sve će najzastupljenije norme biti harmonizirane kroz određeni broj zajedničkih zahtjeva.
Razlike u verziji 2015. u odnosu na verziju 2008.
Neke od ključnih razlika u normi ISO 9001:2015 u odnosu na postojeću ISO 9001:2008 su:
• Rizici kao osnova za sustave upravljaja. Za razliku od dosadašnjeg pristupa u kojem su se organizacije trebale prilagoditi određenim zahtjevima, nova verzija norme postavlja izazov pred organizacije na način da će prije planiranja odgovarajućeg sustava upravljanja trebati provesti analizu svojih rizika.
• Širi pogled na rizike i upravljanje prilikama kroz sustavan pristup i praćenje poslovnog konteksta te potreba i očekivanja zainteresiranih strana. Na taj način pruža se bolja prilika za poboljšanja sustava upravljanja i njegove mogućnosti za postizanje željenih rezultata.
• Jači naglasak na vodstvu i opredijeljenosti od strane najviše uprave kroz odgovornost za učinkovitost sustava upravljanja
• Jača usmjerenost na ciljeve i potrebe za poboljšanjima te odgovarajuće planiranje potrebno za izvršenje ciljeva
• Zahtjevi vezani uz potrebe za resursima povezani su i opsežniji
• Norma stavlja veći naglasak na provjeru vanjskih procesa, proizvoda i usluga. Time se prati trenutna stvarnost u kojoj djeluju organizacije zbog kompleksnijeg poslovnog okruženja, podugovaranja procesa i kompleksnijih lanaca nabave.
• Jači naglasak na planiranje i kontrolu promjena, uključujući i potrebne promjene procesa i sustava upravljanja.
Što možete učiniti već sada?
Nacrt norme nudi pregled glavnih elemenata za koje se očekuje da će biti sastavni dio finalne verzije norme. Tranzicijski period za naše će klijente biti 3 godine nakon datuma objave nove norme.
Organizacije mogu započeti s pripremama već sada kako bi osigurale što lakšu tranziciju. Nacrt norme (DIS) može se nabaviti već sada kako biste dobili bolji uvid u nove zahtjeve. DNV GL će također organizirati webinar-e i predavanja kako bismo na vrijeme informirali sve zainteresirane o nadolazećim promjenama.
Naš novi pristup putem metodologije auditiranja, Nova generacija Risk Based Certification, također će Vam pomoći i usmjeriti Vas u pravom smjeru, s obzirom da kroz audit promatramo šire područje rizika, zainteresiranih strana i prilika s ciljem optimizacije sustava upravljanja.
 

Download:

B. Milovanov: 20 ključnih izmena u standardu ISO CD 2001:2015 (pdf)

Prezenzacija "ISO 9001:2015" DQS-UL (pdf)

Prezentacija "Updates on CD/ISO 9001:2015" TUV SUD PSB (pdf)

Prezentacija "Technical update on ISO 9001:2015" Colin MacNee (ppt)

ISO 9001:2008: vs ISo 9001:2015 DQS-UL (pdf)