Kvaliteta       Okoliš       Hrana    Informacije     OHSAS       Home  

 kvaliteta.net - WEB PORTAL ZA SUSTAVE UPRAVLJANJA

ISO 9001:20015                 Annex SL
 

ISO 14001:2015


Više od 300,000 kompanija širom svijeta primijenilo je ISO 14001. Popularnost norme je rezultat stalnog truda odbora u revidiranju i modernizaciji norme kako bi stalno bila u skladu ekološkim, političkim i društvenim razvojem. Kako je zadnja revizija bila 2009., odbor je najavio novo izdanje za siječanj 2015. godine, te je nedavno dao na uvid nacrt norme. Nakon objave, predviđa se prijelazno razdoblje od godinu dana.


Isto kao i kod ISO 9001, prva bitna razlika je primjena Dodatka SL. Opći smjer promjena vidljiv je već u nazivima i definicijama. Dodana su tri nova koncepta – lanac nabave, lanac vrijednosti i životni vijek proizvoda. Zajedno, ta tri pojma ukazuju na širenje odgovornosti kompanija izvan fizičkih i pravih granica tvrtke. Ona uključuje sve aspekte okoliša u domeni kompanije, počevši od izvlačenja resursa i uključujući životni vijek proizvoda. To šire poimanje odgovornosti reflektira promjenu politika EU vezano uz utjecaj na okoliš i upravljanje otpadom. Kao i kod ISO 9001 nema više preventivnih radnji. Također se smatra kako one nisu posebna tema, već centralna komponenta svih radnji vezanih uz okoliš. Druga bitna razlika vezana je uz proceduru koja određuje usklađenost sustava s normom. Nadzor i procjena usklađenosti postaju kontinuirani zadatak kako bi se nesukladnosti uklonile u najranijoj mogućoj fazi.
Za većinu kompanija prihvaćanje novih kriterija neće predstavljati značajan problem. Većina promjena su implicitno bile prisutne u sadašnjoj verziji dokumenta, a sad su samo formalizirane. Od organizacija se očekuje sistematski uzeti u obzir vanjske faktore i kontekst organizacije kod procjene utjecaja na okoliš. Naglašava se odgovornost uprave kod primjene sustava, kao i obveza određivanja mjerljivih parametara za strateško planiranje poslovanja u odnosu na utjecaj na okoliš.


Vezano uz politiku okoliša, od organizacija se više ne očekuje smanjenje negativnog, već postizanje pozitivnog utjecaja na okoliš. Stoga, dobar sustav ne cilja na zadržavanje statusa quo, već aktivno poboljšava uvjete. Očekuje se identifikacija životnog vijeka proizvoda, no za sada odgovarajući sustav procjene nije dio kriterija norme.
U dijelu koji se bavi regulatornim zahtjevima, tema samo-obvezivanja je više naglašena. Primjena samo-obvezivanja je dobrovoljna o može biti u obliku posebnih ugovora s potrošačima, poslovnim udruženjima ili nevladinim organizacijama kao djelotvoran instrument za pokazivanje odgovornosti kompanije po pitanjima zaštite okoliša. Širi opseg norme vidljiv je i po pitanju ciljeva okoliša – osim unutarnjih i vanjski kriteriji igraju bitnu ulogu uključujući odgovarajući dokumentacijski sustav i sustav procjene. Organizacije će morati kvantitativno iskazati svoje rezultate vezano uz utjecaj na okoliš. Za te potrebe preporuča se primjena normi ISO 14031 (vrednovanje utjecaja na okoliš), ISO 14044 (procjena životnog ciklusa), kao i ISO 50001 (sustavi upravljanja energijom).
Tijekom planiranja i kontrole lanca vrijednosti norma eksplicitno zahtijeva procjenu procesa na početku i na kraju, kao što su transport sirovina na početku ili zbrinjavanje otpada na kraju lanca vrijednosti. To pokriva definiciju životnog vijeka proizvoda i obuhvat svih odgovarajućih zakonskih obveza kao i odgovarajući komunikacijski koncept koji uključuje ciljeve i dokumentaciju.


Sve zajedno, revizija ne zahtijeva drastične promjene postojećeg sustava, već će kompanije morati procijeniti jesu li već primijenile elemente koji se sada eksplicitno navode i uzeti u obzir da je opseg organizacije sada značajno proširen

Usporedba izdanja 2004 i 2015

Download:

ISO 14001:2004 vs. ISO 14001:2015 DQS-UL (pdf)