Kvaliteta       Okoliš       Hrana    Informacije     OHSAS       Home  

 kvaliteta.net - WEB PORTAL ZA SUSTAVE UPRAVLJANJA

HR SURVEYHrvatski pregled certifikata sustava upravljanja – HR Survey – nastao je po ugledu na ISO Survey koji već godinama donosi svjetski pregled certifikata izdanih za ISO norme sustava upravljanja.

Pregledom su obuhvaćeni certifikati izdani prema normama ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, OHSAS 18001 te ISO 22000 + HACCP-IFS-BRC.
Prezentiran je ukupan broj pojedinih certifikata, broj izdanih certifikata u godini te njihova podjela prema županijama i industrijskim sektorima.

Nazivi certificiranih tvrtki, broj i udio certifikata pojedinog certifikacijskog tijela i ostali slični podaci prikupljeni tijekom izrade ovog pregleda neće biti prezentirani da bi se uklonila mogućnost korištenja ovog pregleda u marketinške svrhe.

Podaci su prikupljeni uz suradnju certifikacijskih tijela koja djeluju u Hrvatskoj, a predstavljaju i podatke koje DZN šalje u ISO za izradu ISO Survey.

Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja izdavati će se svake godine, a sadržaj pregleda prilagođavati će se promjenama u sustavima upravljanja i potrebama koji korisnici iskažu.

Download:

HR Survey 2010

ISO Survey 2010

Prethodna izdanja:

HR Survey 2009          HR Survey 2008         HR Survey 2007         HR Survey 2006        HR Survey 2005

ISO Survey 2009         ISO Survey 2008       ISO Survey 2007       ISO Survey 2006        ISO Survey 2005

ISO Survey 2004         ISO Survey 2003