Kvaliteta       Okoliš       Hrana    Informacije     OHSAS       Home  

 kvaliteta.net - WEB PORTAL ZA SUSTAVE UPRAVLJANJA 

 

Poštovane kolegice i kolege, članovi HDK, dragi prijatelji!
Hrvatsko društvo za kvalitetu
poziva vas na

11. HRVATSKU KONFERENCIJU O KVALITETI
i
2. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA
KVALITETU
- meñunarodni stručni i znanstveni skup -

koji se održavaju pod motom: “Inovativna primjena kvalitete”

Nakon uspješno organizirane jubilarne 10. HRVATSKE KONFERENCIJE O KVALITETI i 1.znanstvenog skupa Hrvatskog društva za kvalitetu, zadovoljstvo nam je pozvati vas da sudjelujete zajedno s nama u radu 11. HRVATSKE KONFERENCIJE O KVALITETI i 2. znanstvenog skupa Hrvatskog društva za kvalitetu.

Skori ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, stalne promjene u okruženju, globalizacija, otvorena i konkurentna tržišta, sve veći i glasniji zahtjevi zainteresiranih strana, traže inovativne, djelotvorne i brze prilagodbe u poslovanju svih sudionika na tržištu.
Promjene su jednako dotaknule gospodarstvo i sve sudionike u razmjeni dobara, ali i sva druga područja društvenog života: javnu upravu, školstvo, zdravstvo i područja općeg dobra.
Inovacije i oplemenjena inovativna rješenja potvrñena kod korisnika usluge i proizvoda, preduvjet su promjena i opstanka.


Upravni odbor HDK
 


Prvi poziv (pdf) , Drugi poziv (pdf), Treći poziv (pdf) , Program konferencije (pdf)      


FOTOGRAFIJE S KONFERENCIJE

 


RADOVI I PREZENTACIJE

PLENARNA PREDAVANJA
Nenad Injac: Korelacija između financija i kvalitete , prezentacija
Paulo Sampaio: Management systems: a global perspective
Božena Klepić Hećimović: Iskustva u uvođenju inicijative kontinuiranih poboljšanja baziranih na Lean Six Sigma metodologiji
Joe De Feo: Innovative Quality Management for a New World
Mirjana Matešić: Uloga sustava kvalitete u promicanju održivog razvoja
Olga Štajdohar-Pađen: Komunikacija je krvotok svake organizacije - Jeste li zadovoljni kako se odvija u vašoj? , prezentacija

PREDAVANJAPO SEKCIJAMA
Carla Vukelić Černoh, Krešimir Buntak, Jadran Šundrica: Projektni menadžment u sustavima upravljanja kvalitetom
Vedran Mudronja: Kako tumačiti statističku definiciju metodologije „Šest Sigma“?
Katarina Gaži –Pavelić: Alat za procjenu zadovoljstva kupca: Kano model
Josip Nađ: Informatička podrška za tri razine kvalitativnih procesa u proizvodnji

Biserka Bajzek Brezak, Vladimir Mucko, Maja Gusić Božikov, Trpimir Župić: Poznavanje akreditacije i primjena sustava upravljanja u hrvatskom gospodarstvu , prezentacija
Vesna Srečec: Karakteristike unutarnjih i vanjskih čimbenika organizacije i njihovog utjecaja na dizajniranje organizacijske strukture
Mirela Jambreković: IFS i GlobalGap norme – zahtjevi europskih trgovaca , prezentacija
Josip Lisičar: Kako je uveden integrirani sustav upravljanja (ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001) u Montmontažu d.d. , prezentacija

Dorotea Šarlija, Ružica Štimac, Irena Jukić: Ispitivanje zadovoljstva korisnika proizvoda i usluga hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu (HZTM)
Jadran Šundrica, Krešimir Buntak, Hrvoje Koncul: Izobrazba i obrazovanje za upravljanje sigurnošću, kvalitetom i okolišem
Sonja Zlatović, Bruno Škacan, Božica Marić: Neke inovacije i neke poteškoće u upravljanju kvalitetom obrazovanja građevinskih inženjera - Edukacijom do kvalitete
Velid Draganović, Azra Branković: Raznolikost pristupa razvoju sustava osiguranja kvalitete u evropskom prostoru visokog obrazovanja

Tea Havranek: Novi normativni dokumenti za sigurnost hrane
Zoran Rakić, Antonela Samohod, Saša Dulić: Izazovi uvođenja sistema bezbednosti podataka i informacija u državnoj upravi , prezentacija
Jelena Šišara, Jasmina Sladoljev, Ana Šišak: Važnost utvrđivanja stupnja destinacijske atraktivnosti u cilju podizanja kvalitete ponude turističke destinacije

Stevan Živojinović: Snažna i podržavajuća korporativna kultura kao vodeći princip menadžmenta kvalitetom
Biljana Tanatarec, Nenad Nikolić: Norme iz područja sustava upravljanja
Zdravko Baršić, Biserka Runje, Gorana Baršić, Božidar Belavić, Hrvoje Kralj: Uloga statističkih metoda u postupku potvrđivanja sukladnosti proizvoda od čelika
Tonći Lazibat, Tomislav Baković, Ines Sutić: Organizacijske promjene i neprekidno poboljšanje sustava kvalitete

Ljubinka Kljaić: Zaštita intelektualnog vlasništva u funkciji poticanja inovacija , prezentacija
Paola Pellicioli: Industry Best Practice: B2B, Open House, Company Visits and quality culture , prezentacija
Vesna Žerjav: Osnovni elementi sustava upravljanja kvalitetom u proizvodnji lijekova , prezentacija
Jadranka Špikić: Unutarnji auditi u Petrokemiji d.d. - Kako održati poticajnu klimu u provedbi audita poslije 16 godina od uvođenja sustava upravljanja kvalitetom , prezentacija

Božena Krce Miočić, Krešimir Žnidar, Ana Marija Pilić: Zadovoljstvo korisnika i kvaliteta javnih usluga u Republici Hrvatskoj , prezentacija
Damir Maleković: Akreditacija certifikacijskih tijela za sustave upravljanja kvalitetom - preduvjet povjerenja u ISO 9001 certifikate, prezentacija
Biserka Bajzek Brezak, Branko Olujić, Nives Španić Ciceli: Informatički sustav HAA u funkciji poslovnog procesa akreditacije, prezentacija
Krunoslav Premec, Antun Benčić, Tihomir Babić: Razvoj sustava upravljanja u umjernom laboratoriju DHMZ-a prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 , prezentacija

Ljubivoj Cvitaš, Sanja Đonlić: Projektno upravljanje razvojem novog proizvoda -Model upravljanja kvalitetom razvoja , prezentacija
Ivana Simić: Kako olakšati, ubrzati i unaprijediti interne audite , prezentacija
Nenad Injac: Novo područje – integrirani sustavi upravljanja
Ivanka Baglama, Ismaiel Warde: Upravljanje nesukladnim proizvodom, prezentacija

Domagoja Buljan Barbača, Miranda Gojak: Implementacija sustava upravljanja kvalitetom u visokoškolskoj instituciji
Projekt studenata Sveučilišnog studijskog centra za stručne studije Sveučilišta u Splitu
, prezentacija
Dušanka Gajdić, Krunoslav Škrlec, Kristina Svržnjak, Sandra Kantar: Unapređenje kvalitete na visokom gospodarskom učilištu u Križevcima kroz inovacije programa, prezentacija
Sanja Peterlić, Ivana Simić: Unapređenje kvalitete i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama
Tihomir Babić, Antun Benčić: Primjena statističkih metoda u ispitnim i umjernim laboratorijima , prezentacija

Smiljana Barbarić, Dragana Grubišić: Utjecaj metodologije 20 ključeva na performanse tvrtke Galeb d.d.
Srđan Anić, Dragana Grubišić: Uspješnost metode 20 ključeva prema stavovima zaposlenika – primjer tvrtke Galeb d.d.
Silvija Glavaš, Dragana Grubišić: Utjecaj sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 na uspješnost poslovanja

Divna Goleš, Kristina Škrabo: Uloga kvalitete u upravljanju ljudskim potencijalima , prezentacija
Mihajlo Ristić: Kvalitet električne energije - direktive, standardi
Miroslav Drljača: Modeliranje integriranih sustava upravljanja , prezentacija

Tanja Radić Lakoš, Divna Goleš, Ana Šišak: Analiza utjecaja izgradnje golf igrališta na povećanje stupnja iskorisitvosti turističkih kapaciteta Šibensko-Kninske županije te povećanja kvalitete turističke destinacije , prezentacija
Gorana Lipnjak, Zlatko Papp: Primjena ergonomskih principa pri radu s računalom

OKRUGLI STOL - PANEL DISKUSIJA, dvorana “Punta”
Pozicija menadžera sustava upravljanja (kvaliteta, okoliš, informacijska sigurnost...) u organizacijama u Hrvatskoj - uvodno predavanje: ‘’Novi izazovi i uloge voditelja kvalitete“, Helena Tutić , prezentacija
Moderatori: Božidar Ljubić, Helena Tutić


PRISTOJBA ZA SUDJELOVANJE:
- Sudionici: 2.000 kn
- Sudionici – članovi HDK: 1.800 kn
- Predavači (prvi autor na prihvaćenom radu/prezentaciji/posteru): 1.000 kn
Pristojba za jednodnevno sudjelovanje:
- Sudionici: 1.200 kn
- Sudionici – članovi HDK: 1.050 kn
Pristojba je osloboñena plaćanja PDV-a.
Pristojba uključuje zbirku sažetaka, zbirku radova na CD-u, tiskovine, osvježavajuće napitke u stankama, svečanu večeru i izlet.
Umirovljenici članovi HDK i studenti imaju besplatan ulaz na predavanja, prezentacije i radionice konferencije.


Prijavu za sudjelovanje ispuniti on-line

Dodatne upite uputiti na reg@hdkvaliteta.hr, tel: 01/4923 077, GSM: 099/504 6599 ili fax: 01/4923 078. Kontakt osoba: Jadranka Pavlinić Tomlinson
 

TEMATSKA PODRUČJA:

1. Budućnost kvalitete
Sustav kvalitete i stručnjaci za kvalitetu (menadžeri i auditori kvalitete) kao katalizatori pozitivnih promjena, te poveznica poslovnog planiranja i profita; primjena kvalitete u praksi u postizanju profitabilnog rasta, izvrsnosti i lojalnosti/zadržavanja kupaca.

2. Norme sustava upravljanja
Praksa u poboljšanju i primjeni sustava upravljanja kvalitetom u organizaciji ili instituciji. Zastupljenost alata kvalitete u praksi; primjena zahtjeva ISO 9000; integrirani sustavi; samoprocjena;TQM.

3. Kvaliteta i održivi razvoj
Praksa i primjena sustava upravljanja okolišem; eko
procesi u organizaciji (proizvodnja, marketing, nabava
i logistika); društvena odgovornost kao dio upravljanja
kvalitetom; primjena zahtjeva ISO 26000 u praksi.

4. Primjena sustava kvalitete i sigurnosti u proizvodnji i distribuciji prehrambenih proizvoda i pića
Praksa i iskustva u primjeni ISO 22000 i HACCP-a u industriji i ugostiteljstvu; partnerstvo vlade, proizvoñača i kupaca vezano uz sigurnost hrane; efikasnija, a ne veća inspekcija; edukacija kupaca.

5. Kvaliteta u zdravstvu
Praksa i primjena sustava upravljanja kvalitetom u zdravstvenim institucijama; integracija kvalitete i GMP u farmaceutici.

6. Kvaliteta u gospodarstvu
Sustavi upravljanja kvalitetom kao alat za efikasnu organizaciju poslovnih procesa, mjerenje i analizu rezultata i upravljanje promjenama.

7. Upravljanje rizicima i kvaliteta
Praksa u primjeni metoda procjene rizika; smanjivanje rizika korištenjem alata kvalitete; uloga kvalitete u sigurnosti dobavnih lanaca (norme serije ISO 28000); informacijska sigurnost u praksi i primjena norme serije ISO 27000.

8. Infrastruktura kvalitete u globalnom tržištu
Praksa certificiranja, akreditacije, normizacije i mjeriteljstva; praksa dokazivanja sukladnosti, nadzora tržišta i primjena zakonskih zahtjeva; rad umjernih, ispitnih i analitičkih laboratorija (ISO 10012:2003, ISO/IEC 17025); uloga meñunarodnih i nacionalnih strukovnih organizacija i udruga vezanih za kvalitetu; važnost nacionalne nagrade za kvalitetu.

9. Uloga sustava kvalitete u javnoj upravi
Praksa i primjena sustava kvalitete u javnoj upravi; poboljšavanje javnih usluga i zadovoljstvo korisnika;

10. Uloga sustava kvalitete u obrazovanju
Praksa i primjena sustava kvalitete u obrazovnim ustanovama; primjena Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; primjena Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG); primjena norma i smjernica.

11. Upravljanje znanjem i ljudskim potencijalima u gospodarstvu
Primjena upravljanja znanjem za povećanje učinka; motiviranje zaposlenika za neprekidno poboljšavanje; uvoñenje promjena bez stresa; učinkovito korištenje vremena; upravljanje interesnim skupinama; upravljanje intelektualnim vlasništvom.


CILJ I SVRHA KONFERENCIJE
Cilj konferencije je da, zajedno sa stručnjacima i znanstvenicima iz relevantnih područja, na novi način sagledamo probleme i izazove s kojima se svakodnevno suočavamo, i pokušamo pronaći najbolja rješenja za održivost i stabilnost svojih organizacija i institucija.
Za uspješno prihvaćanje izazova, koje pred organizacije i institucije postavljaju stalne društvene ekonomske i okolišne promjene, čini se da najjednostavnije - osnovno upravljanje kvalitetom te stalno poboljšanje - nisu više dovoljni. Uspješnost zahtijeva nove ideje, drukčiji način razmišljanja i pronalaženje novih, inovativnih načina primjene provjerenih alata kvalitete.Službene stranice HDK

Arhiva:
10. Konferencija
9. Konferencija
8. Konferencija
Ostale konferencije