Kvaliteta       Okoliš       Hrana    Informacije     OHSAS       Home  

 kvaliteta.net - WEB PORTAL ZA SUSTAVE UPRAVLJANJA
Poštovani sudionici
10. HRVATSKE KONFERENCIJE 0 KVALITET i
1.znanstvenog skupa Hrvatskog društva za kvalitetu
Cijenjene kolegice i kolege, dragi prijatelji!

Posebna nam je čast i zadovoljstvo da se jubilarna 10. HRVATSKA KONFERENCIJA 0 KVALITETI i 1. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUSTVA ZA KVALITETU održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, prof.dr.sc. Ive Josipovića, uz suorganizaciju Hrvatske gospodarske komore i pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Hrvatskog zavoda za norme i Hrvatske akreditacijske agencije.

Uz jubilarnu 10. konferenciju Hrvatsko društvo za kvalitetu ove je godine odlučilo da se u okviru konferencije održi i 1. znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu, s namjerom da se uključi još vise stručnjaka iz tog područja i podigne ukupna razina kvalitete skupa sukladno načelu stalnog poboljšanja.

Cilj je ovogodišnje konferencije i znanstvenog skupa omogućavanje interdisciplinarne rasprave o izazovima i zadacima vremena i okruženja u kojem živimo i djelujemo, uz razmjenu informacija, znanja i iskustava te promicanje ideje o važnosti upravljanja promjenama, inovacijama i kvaliteti kao ključu za postignuće svekolikog napretka.

Promjene u okruženju, globalizacija, otvorena i konkurentna tržišta, te sve veći i glasniji zahtjevi zainteresiranih strana zahtijevaju djelotvorne transformacije u poslovanju svih sudionika na tržištu. Promjene su jednako utjecale na
sudionike u razmjeni dobara i usluga, kao i na sva druga područja društvenog života: javnu upravu, školstvo. zdravstvo i područja općeg dobra.
Vise od pedeset stručnih i znanstvenih radova, osam posterskih prezentacija, dva kluba konferencije, stručni okrugli stol, te pozvana predavanja istaknutih stručnjaka zasigurno ce zadovoljiti i najzahtjevnije iz ovog izuzetno važnog
područja.

Želimo vam ugodan i uspješan rad, korisne susrete, ugodno druženje i primjenu stečenog iskustva s konferencije u vašem okruženju.

Organizacijski i Programski odbor

Šibenik, 10. svibnja 2010.

(izvor: Zbornik Konferencije)


Popis radova:

Dejan Adelsbeger
UPRAVLJANJE RIZICIMA ZA ISO 27001 POMOĆU PROGRAMA HESTIA RISK

Zdenko Adelsbeger
GENERIČKI PRISTUP UPRAVLJANJU RIZICIMA PREMA NORMI ISO 31000

Biserka Bajzek Brezak
SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM I DIREKTIVE NOVOGA PRISTUPA

Tomislav Baković
ULOGA ORGANSKIH PRINCIPA U IZGRADNJI SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

Smiljana Barbarić
SUSTAVI KVALITETE – PREDNOSTI I NEDOSTATCI

Krešimir Buntak
ANALIZA KLJUČNIH ČIMBENIKA LJUDSKOG KAPITALA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM

Hrvoje Cajner
ZNAČAJ UPORABE PLANIRANJA POKUSA PRI OPTIMIRANJU PROCESA I PROIZVODA

Božidar Cvitković
KRIZA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U HRVATSKOJ - ZABORAVLJENI MODEL

Zlatko Dautović
ISO 9004:2009 IZAZOV (IMPERTIV?) ZA SUSTAVE UPRAVLJANJA

Miroslav Drljača
POSLOVNA USPJEŠNOST KAO ODRAZ KVALITETE SUSTAVA UPRAVLJANJA (MOGUĆI OKVIR FINANCIJSKE ANALIZE)

Aldin Dugonjić
CERTIFICIRANJE HALAL KVALITETE

Dušanka Gajdić
VREMENSKI FAKTOR IMPLEMENTACIJE SUSTAVA KVALITETE I SIGURNOSTI HRANE U PREHRAMBENIM PODUZEĆIMA RH

Petar Gardijan
DOŽIVLJAJ ODUŠEVLJENJA – IZVRSNOSTI KVALITETA 3. MILENIJA

Divna Goleš
ZNAČAJ TIMSKOG RADA U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM

Tea Havranek
NOVI NORMATIVNI DOKUMENTI IZ NIZA 22000

Kristijan Iličić
PRIMJENA OSNOVNIH MENADŽERSKIH ALATA U KONTROLI KVALITETE ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNE MREŽE

Ivan Jelčić
OPTIMALNA RAZINA KVALITETE I FINANCIJSKE POSLJEDICE PROPUSTA U PROCESU

Ana Kaštelan
UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U MANJE TRGOVAČKO DRUŠTVO

Krešimir Knežević
OPERACIONALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEVA NA PRIMJERU SLOŽENE ORGANIZACIJE

Živko Kondić
POČELA 6 METODOLOGIJE I NJENA STATISTIČKA OBILJEŽJA

Sanda Kozlik
ZAJEDNIČKA OPERATIVNA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA

Iva Kristanić Andrić
PRIMJENA MENADŽERSKIH ALATA U UPRAVLJANJU TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM OBLIKOVANJEM GRAFIČKIH PROIZVODA

Elizabeta Krstić Vukelja
ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA PACIJENTA - MODEL ZA RUKOVOĐENJE, PRAĆENJE, EVALUACIJU I UNAPREĐENJE KVALITETE USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Tonći Lazibat
ISO 26000 SR – DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Gorana Lipnjak
POLITIKA, POSTUPCI I UPUTE O PUTOVANJIMA U RIZIČNE ZEMLJE U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM

Leon Maglić
PROBLEMI PRI PROVOĐENJU INTERNIH AUDITA SUSTAVA UPRAVLJANJA

Tihana Malenica Bilandžija
KVALITETA UPRAVLJANJA RADNIM UČINKOM U HRVATSKOJ

Vedran Mudronja
SIGMA – MJERA KVALITETE

Zoran Nikolić
INFORMATIČKA APLIKACIJA ZA PODRŠKU PROCESU INTERNIH AUDITA

Lukša Novak
UNAPRJEĐENJE MJERENJA I KONTROLE PROCESA PRIHVATA I OTPREME PUTNIKA I ZRAKOPLOVA
KORIŠTENJEM ALATA ARIS PROCESS PERFORMANCE MANAGER

Ivica Oslić
UPRAVLJANJE ZNANJEM DIREKTOR TI: „KAD BISMO SAMO ZNALI ŠTO ZNAMO“

Valentina Peruša
KOMPETENCIJE - ZAHTJEV NOVE REVIZIJE NORME ISO 9001:2008

Ivica Projić
KVALITETA ELEKTRONIČKE USLUGE U TURIZMU

Zoran Rakić
INFORMACIONI SISTEM U SLUŽBI RAZVOJA SISTEMA KVALITETA – NA PRIMERU NACIONALNE SLUŽBE
ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRBIJE

Mihajlo Ristić
USAGLAŠAVANJE PLANOVA INTEGRISANIH MENAĐMENT SISTEMA U ELEKTROPRIVREDI SRBIJE

Damir Roje
UTJECAJ SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM I SIGURNOŠĆU NA GUBITKE U POMORSTVU

Biserka Runje
UTJECAJ KVALITETE MJERNOG SUSTAVA NA PROCJENU SPOSOBNOSTI PROCESA

Vlatka Sakar
KVALITETA FORMALNOG OBRAZOVANJA

Jasminka Samardžija
POSLOVNA IZVRSNOST U REPUBLICI HRVATSKOJ

Jadranka Špikić
PROVEDBA STRUČNE IZOBRAZBE RADNIKA U PROCESIMA PROIZVODNJE MINERALNIH GNOJIVA ČIJI RAD UTJEČE NA KVALITETU PROIZVODA PETROKEMIJE d.d.

Olga Štajdohar - Pađen
OSIGURAVANJE KVALITETE ISPITNOG REZULTATA PREMA NORMI HRN EN ISO/IEC 17025

Diana Tadić
SUSTAV KVALITETE U FUNKCIJI UNAPRJEĐENJA POSLOVANJA HRVATSKIH PODUZEĆA

Biljana Tanatarec
PREGLED OSNOVNIH NORMI IZ PODRUČJA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OSIGURAVANJA KVALITETE

Helena Tutić
PROCESNO AUDITIRANJE INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA – REZULTATI I KRITIČNI FAKTORI USPJEHA

Natalija Uršulin-Trstenjak
PROMJENE U SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE U STRUČNOM VISOKOM OBRAZOVANJU

Natalija Uršulin-Trstenjak
UVOĐENJE SUSTAVA OSIGURANJA I UPRAVLJANJA KVALITETOM U IMUNOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI

Carla Vukelić
UTJECAJ SUVREMENOG PROJEKTNOG MENADŽMENTA NA IMPLEMENTACIJU SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

Jasnica Žagar
ZAŠTO LJUDI BACAJU OTPAD PO ULICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA?

Stevan Živojinović
MENADŽMENTOM ZNANJEM, INTELEKTUALNIM KAPITALOM I KVALITETOM, NA PUTU KA UČEĆOJ
I INOVATIVNOJ ORGANIZACIJI, DO VEĆE SPOSOBNOSTI ZA PROMENE I KONKURENTNOST

(izvor: CD Zbornik Konferencije)Popis sudionika 10. hrvatske konferencije o kvaliteti (pdf - 1.7Mb)

(izvor: http://www.hdkvaliteta.hr )


Zaključci 10. hrvatske konferencije o kvaliteti (pdf)

(izvor: http://www.hdkvaliteta.hr )


Iz medija

U Solarisu otvorena 10. hrvatska konferencija o kvaliteti

Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ive Josipovića, danas je u Hotelskom naselju Solaris otvorena 10. hrvatska konferencija o kvaliteti i 1. znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu pod motom „Kvaliteta – nasljeđe za budućnost“. Sudionike konferencije u ime Županije pozdravio je zamjenik župana Željko Šimunac, zaželjevši svim sudionicima uspješan rad. Glavni organizator skupa je Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK), suorganizator Hrvatska gospodarska komora (HGK), a pokrovitelji su: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme i Hrvatska akreditacijska agencija.Cilj ove dvodnevne konferencije i znanstvenog skupa je omogućavanje interdisciplinarne rasprave o izazovima i zadacima u kojima sudjelujemo, uz razmjenu informacija, znanja i iskustava te promicanje ideje o važnosti kvalitete, inovacija i upravljanja promjenama kao ključu za postignuće napretka. Sudionike skupa su pozdravili i zamjenik gradonačelnika Grada Šibenika g. Petar Baranović i predsjednik HGK Županijske komore Šibenik g. Petar Škender.

http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr 

 

Kvaliteta- naslijeđe za budućnost

Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Hrvatske Ive Josipovića održat će se 10. konferencija o kvaliteti i 1. znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu pod motom Kvaliteta – naslijeđe za budućnost od 10. do 12. svibnja u Šibeniku. Glavni organizator skupa je Hrvatsko društvo za kvalitetu, suorganizator Hrvatska gospodarska komora, a pokrovitelji su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme i Hrvatska akreditacijska agencija.

Cilj konferencije i znanstvenog skupa je omogućavanje interdisciplinarne rasprave o izazovima i zadacima u kojima sudjelujemo, uz razmjenu informacija, znanja i iskustava te promicanje ideje o važnosti kvalitete, inovacija i upravljanja promjenama kao ključu za postignuće napretka.

Na konferenciji se očekuje sudjelovanje velikog broja stručnjaka iz područja upravljanja kvalitetom iz cijele Hrvatske, kao i predstavnika izvršne vlasti, državne uprave, sustava obrazovanja, zdravstva, udruga i gospodarstvenika. U okviru skupa raspravit će se neka od najznačajnijih tematskih područja kvalitete kao što su: ISO 9000, ISO 14000, TQM, IMS, nagrade za kvalitetu, HACCP, zadovoljstvo kupca, izazovi globalizacije, inovacije i kreativnost u poslovanju, poboljšavanje kvalitete, upravljanje procesima, rizicima, resursima i promjenama, normirani sustavi upravljanja, kvaliteta u gospodarstvu, kvaliteta u javnim djelatnostima i drugo.

Moto skupa o kvaliteti sadrži u sebi poruku odnosno poziv stručnjacima iz područja kvalitete, kako popraviti spoznaju o sustavima upravljanja kvalitetom, upravljanja okolišem, informacijskom sigurnošću, sigurnošću hrane. Želja je organizatora da kvaliteta postane strateško opredjeljenje Hrvatske, jer će se time pridonijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Privredni Vjesnik, 7. svibnja 2010.

 

Šibenik ugošćuje jubilarni skup o kvaliteti

Konferencija se održava od 10. do 12. svibnja


Hrvatsko društvo za kvalitetu organizira jubilarnu 10. hrvatsku konferenciju o kvaliteti i 1. znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu pod motom "Kvaliteta - naslijeđe za budućnost" koji će se održati u Šibeniku od 10. do 12. svibnja 2010. godine.

Od proizvodnje do usluga, kvaliteta je ključna riječ za pokoravanje tržišta Suorganizator skupa o kvaliteti je Hrvatska gospodarska komora (HGK), a pokrovitelji su Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM), Hrvatski zavod za norme (HZN) i Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Kvaliteta poslovanja rezultat je dobro uravnoteženih promjena u poslovanju. Promjene u okruženju jednako su utjecale na sudionike u razmjeni dobara kao i na sva druga područja društvenog života: javnu upravu, školstvo, zdravstvo i područja općeg dobra. Na konferenciji se očekuje sudjelovanje velikog broja stručnjaka iz područja upravljanja kvalitetom iz cijele Hrvatske. U okviru konferencije i znanstvenog skupa, raspravit će se neka od najznačajnijih tematskih područja kvalitete kao što su izazovi globalizacije, kreativnost u poslovanju, poboljšavanje kvalitete, upravljanje procesima i promjenama, normirani sustavi upravljanja, kvaliteta u gospodarstvu, te kvaliteta u javnim djelatnostima. Predložene teme i tematska područja samo su orijentacija, a ni u kojem slučaju nisu čvrsti okvir, jer je cilj konferencije uputiti bogatstvo rješenja, a ne ograničavati ih. Obrađujući teme kao što su ISO 9000, ISO 14000, TQM, IMS, nagrade za kvalitetu, HACCP, i zadovoljstvo kupca, nastojat će se stvoriti strategija djelovanja za buduće razdoblje. Organizator skupa uvjeren je da će se na ovom skupu otvoriti prostor za konstruktivan razgovor jer svi smo zainteresirani da hrvatsko gospodarstvo postane konkurentnije i spremnije za borbu na tržištu cijelog svijeta. "Podijelimo informacije, iskustva i znanja te tako pridonesimo ostvarenju postavljenih ciljeva konferencije", izjavio je predsjednik Hrvatskog društva za kvalitetu Božidar Ljubić.

http://www.poslovni.hr


Materijali dostupni prije Konferencije:

Prvi poziv (pdf)

Pristojba za sudjelovanje

Za prijave do 1. travnja 2010.:
2.000,00 kuna za sudionike koji nisu članovi HDK
1.800,00 kuna za članove HDK
1.000,00 kuna za predavače (prvi autor na prihvaćenom radu)

Za prijave poslije 1. travnja 2010.:
2.300,00 kuna za sudionike koji nisu članovi HDK
2.070,00 kuna za članove HDK
1.150,00 kuna za predavače (prvi autor na prihvaćenom radu)

Pristojba je oslobođena plaćanja PDV-a, uključuje zbirku sažetaka, zbirku radova na CD-u, tiskovine, ručkove, sokove i kavu u stankama te svečanu večeru i izlet.
Umirovljenici članovi HDK i studenti imaju pravo na besplatan ulaz na predavanja, prezentacije i radionice Konferencije.


Prijavu za sudjelovanje ispuniti on-line na http://www.hdkvaliteta.hr/Default.aspx?sec=67

Dodatne upite uputiti na reg@hdkvaliteta.hr, tel: 01/4923 077, GSM: 099/504 6599 ili fax: 01/4923 078. Kontakt osoba: Jadranka Pavlinić Tomlinson
 

Teme i područja konferencije

1. Izazovi globalizacije, inovacije i kreativnost

-Korporativno upravljanje u globalnom okruženju
-Društvena odgovornost
-Propisi i pravna stečevina EU-a
-Kreativnost i inovativnost
-Inovacije u poslovanju
-Intelektualno vlasništvo
-Poslovna izvrsnost

2. Poboljšavanje kvalitete, upravljanje procesima, rizicima, resursima i promjenama

-Upravljanje kontinuiranim poboljšanjima
-Pristupi i alati za poboljšavanje kvalitete
-Upravljanje procesima
-Upravljanje rizicima (ISO 31000:2009, ISO/IEC 31010: 2009-11)
-Upravljanje resursima
-Upravljanje znanjem
-Tehnološke promjene i održivi razvoj

3. Normirani sustavi upravljanja

-Sustavi upravljanja kvalitetom (QMS) (ISO 9001:2008)
-Sustavi upravljanja okolišem (EMS) (ISO 14001)
-Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (BS 8800:2004, BSI-OHSAS 18001:1999, BSI-OHSAS 18002:2000)
-Sustavi upravljanja sigurnošću hrane (HACCP) (ISO 22001)
-Sustavi upravljanja sigurnošću informacija (ISMS) (ISO/IEC 27001)
-Upravljanje sigurnošću u pomorstvu (IMO- ISM Code)
-Integrirani sustavi upravljanja

4. Kvaliteta u gospodarstvu

-Kvaliteta u proizvodnji dijelova za automobilsku industriju (ISO/TR 16949:2002)
-Kvaliteta u industriji nafte i plina (ISO/TC 29001:2007)
-Kvaliteta u informatičkim djelatnostima (ISO/IEC 90003:2004)
-Kvaliteta u energetskom sektoru (PC 242, ISO 50001)
-Kvaliteta u telekomunikacijama
-Kvaliteta u turizmu i hotelijerstvu
-Kvaliteta u prometu
-Kvaliteta u trgovini

5. Kvaliteta u javnim djelatnostima

-Kvaliteta u zdravstvu (IWA 1:2005)
-Kvaliteta u obrazovanju (ISO 10015:1999 i IWA 2:2007)
-Kvaliteta u upravi (IWA 4:2009)
-Kvaliteta u civilnoj zaštiti (IWA 5:2006 Emergency preparedness)
-Kvaliteta u upravljanju vodama i šumama
-Kvaliteta u javnoj nabavi
-Kvaliteta u komunalnim djelatnostima
-Kvaliteta u kulturi i sportu

6. Akreditacija, auditiranje, potvrđivanje, ispitivanje, nagrade za kvalitetu

-Akreditacija (HAA, AZVO)
-Auditiranje (ISO 19011:2002)
-Potvrđivanje
-Umjerni, ispitni i analitički laboratoriji (ISO 10012:2003, ISO/IEC 17025)
-Međunarodne i nacionalne strukovne udruge vezane za kvalitetu
-Nagrade za kvalitetu


Službene stranice HDK

Arhiva:
9. Konferencija
8. Konferencija
Ostale konferencije