BVQI

  Kvaliteta       Okoliš       Hrana    Informacije     OHSAS     Energija   

 kvaliteta.net - WEB PORTAL ZA SUSTAVE UPRAVLJANJA

VIJESTI

- Najavljena 16. Hrvatska konferencija o kvaliteti

-Najava- EU fondovi usmjereni na certifikaciju prema međunarodnim normama više informacija

- Bureau Veritas Newsletter ISO 9001:2015
 
(pdf download)

ISO 9001:2015 revizija norme, ISO 14001:2015, Annex SL ... više informacija

- Besplatne edukacije o normi ISO 50001 za upravljanje energijom više informacija

 

REPOZITORIJ RADOVA
O KVALITETI I SUSTAVIMA UPRAVLJANJA

Repozitorij na jednom mjestu donosi radove o kvaliteti i sustavima upravljanja objavljene na konferencijama, simpozijima te u zanstvenim i stručnim časopisima koji nude otvoreni pristup svojim radovima.

  

 

 

PREČACI

- Seminari
- Certifikati
- Konzultanti
- Certifikacijske kuće

- HDK

OGLASI

SGS Adriatica d.o.o.
trazi vanjske suradnike
auditore i tehničke eksperte

 

HR Survey

HR Survey 2010
Hrvatski pregledi certifikata sustava upravljanja

16. KONFERENCIJA

16. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI
i
7. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU


 

 

POVIJEST KVALITETE

Povijesni dokumenti i događaju

 

MAIL  LISTA

Prijava na listu, odjava s liste i uređivanje postavki moze se napraviti na adresi: http://list.carnet.hr/list/
listinfo/kvaliteta

11. DAN KVALITETE

Obilježavanje 11. hrvatskog Dana kvalitete
 (11 studenoga 2013.)

 


 

© Sva prava pridržana - priloge i prijedloge posaljite na gordan@saponia.hr

Posljednja izmjena:
 2016-01-24